Kommunestyresalen i Søgne onsdag.

Følg plan- og miljøutvalget live fra onsdag morgen

  Nicolai Prebensen
  13. des. 2017
  00:39
Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune har møte onsdag. Møtet sendes live via kommunens webstreamingstjeneste her på N247. 

Møtet og sendingen skal starte klokken 0900.

Sakslisten:

 • PS 208/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017
 • PS 209/17 Referatsaker 13.12.2017
 • RS 31/17 Referat fra oppstartsmøte m. befaring - Detaljregulering av gang- og sykkelsti på Salemsveien - GB 72/23 m. fl. - Plan ID 201704
 • PS 210/17 Journalførte delegasjonssaker 15.11.2017 - 05.12.2017
 • PS 211/17 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609
 • PS 212/17 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10 - Plan ID 201616
 • PS 213/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for diverse utførte tiltak - GB 25/149 og 25/17.
 • PS 214/17 Klagesak: Søknad om dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - GB 28/660 - Eikeveien
 • PS 215/17 Søknad om dispensasjon for endret takform - enebolig og garasje - GB 16/1 - Tomt 5 i område B1 - Kossevigheia - Pålsneset
 • PS 216/17 Søknad om dispensasjon for montering av to utriggere på GB 16/19 - Pålsneset
 • PS 217/17 Søknad om dispensasjon for etablering av bassengoverbygg - GB 31/65 - Ydre Ballerholmen 1
 • PS 218/17 Søknad om dispensasjon fra byggegrense for utestue med takterrasse og gjerde på GB 18/461 - Tovmosløyfa 32
 • PS 219/17 Søknad om dispensasjon for arealoverføring, samt oppføring av bolig og garasje - GB 19/355 - Føreidveien
 • PS 220/17 Søknad om dispensasjon for garasje/uthus - GB 74/48 - Sommerveien 20
 • PS 221/17 Søknad om dispensasjon - bruksendring fra lager til kontor og treningslokale - GB 23/887 - Birkedalsveien 66 B
 • PS 222/17 Søknad om dispensasjon for endret høyde, gulv og møne - bolig - GB 30/191 - Sanktehansveien 12 - Ausviga
 • PS 223/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/41 - Røsstadveien 30
 • PS 224/17 Søknad om dispensasjon for bygging av bod på GB 35/6 - Røsstadveien 310
 • PS 225/17 Eventuelt 13.12.2017

Paul Magne Lunde (Ap) leder plan- og miljøutvalget i Søgne kommune. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no