Peder Johan Pedersen (helt til høyre) holdt en engasjerende åpningstale om "Ressurser på avveier". Til venstre i bildet, kunstneren Jo Abusland. (Foto: Jon Aamodt)

- Vi trodde havet var uendelig

  Jon Aamodt
  10. des. 2017
  17:01
Søndag ettermiddag ble utstillingen «Ressurser på avveier» åpnet for publikum på Søgne gamle prestegård. Det er Søgne Kunstlag og Søgne gamle prestegård som står bak utstillingen hvor billedkunstner Jo Abusland sammen med åttendeklassingene i Søgne har laget kunst av marint søppel. Et stort publikum fikk med seg åpningen hvor innslag fra kulturskolen og samtale mellom Mardon Brunvatne fra kunstlaget og noen av elevene var på programmet. Åpningstalen ble holdt av  Peder Johan Pedersen.

Brunvatne takket alle involverte, kunstneren, elevene og skolene for vel gjennomført prosjekt og stort engasjement. Helt fra innsamlingen av søppel, noe som til tider kunne være ganske grisete, og til den ferdige utstillingen var montert. 

- Strenge straffer for miljøsvin
I samtalen med Brunvatne mente elevene at det burde være straff for å være miljøsvin. De nevnte også at de som unge kan påvirke foreldre som i sin tur kan påvirke myndigheter og de som bestemmer. Søgne kommunes mulige bevilgning på kroner 100.000 i kampen mot marin forsøpling, ble nevnt som eksempel på lokale handlinger hvor innbyggerne kan påvirke miljøarbeidet.

Artikkelen fortsetter under bildet.
13 år gamle Jakob fremførte den kjente Europe-slageren «The Final Countdown» på fiolin sammen med kulturskolelærer Jørund Schiefloe. (Foto: Jon Aamodt).

- Stort problem, men ikke uløselig
En engasjert Peder Johan Pedersen var invitert til å holde talen ved utstillingens åpning. Pedersen sa i sin innledning at vi inntil nylig betraktet verdenshavene som uendelige. Helt til oppdagelsen av det store søppelbeltet kalt «The Great Pacific Garbage Patch» ble oppdaget. Feltet som i dag sies å dekke et område tilsvarende strekningen fra København til Madrid gjorde at mange for alvor fikk øynene opp for den marine forsøplingen. 

Plast som forurensning i havet og spesielt mikroplast som tas opp i næringskjeden har fått stor oppmerksomhet den senere tid. 

- Vi slipper ut 1000 tonn plast i havet hver time. I dag er det en kilo plast for hver fem kilo fisk i havet, men om 30 år vil det være like mye plast som fisk. Plastproblemet må løses internasjonalt og Norge må være i førersetet, sa taleren og minnet samtidig om at hver enkelt av oss kan gjøre en innsats i dagliglivet ved våre valg av produkter og håndtering av eget avfall.

Pedersen var likevel optimist. Han minnet om at verdenssamfunnet tidligere har funnet løsninger på miljøproblemer. Han kommenterte også pågående prosjekter for å redusere fremtidige problemer relatert til verdenshavene og andre studier som tar for seg løsninger på dagens utfordringer.

Les mer om «Ressurser på avveier» og forberedelsene til utstillingen:


Sist oppdatert 10.12.2017 klokken 21:19 av Nicolai Prebensen

Søgne Kunstlags Mardon Brunvatne i samtale med billedkunstner Jo Ravn Abusland. (Foto: Jon Aamodt)

Mardon Brunvatne fra Søgne Kunstlang i samtale med åttendeklassingene Junia, Magnus, Helena og Thea. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no