I sitt brev til kontrollutvalget er Naturvernforbundet spesielt fokusert på området i Kjellandsheia som står foran en stor utbygging de neste årene. (Foto: Anders Martinsen)

Naturvernforbundet avvist i kontrollutvalget

  Jon Aamodt
  09. des. 2017
  20:30
Kontrollutvalget i Søgne vil ikke behandle en henvendelse fra Naturvernforbundet om utbygging i kommunen, men henviser i stedet forbundet til å ta saken opp i politiske forum.

Naturvernforbundet har tidligere klaget på Søgne kommunes vedtatte kommunedelplan som omfatter utbygging av Kjellandsheia. Fylkesmannen har ikke tatt klagene til følge. Kommunedelplanen er stadfestet og er etterfulgt av detaljregulering. Utbyggerne har allerede kommet langt med infrastruktur og tilrettelegging for tomtekjøpere. De første boligene er allerede i gang med grunnmurene. Både området i Kjellandsheia og området i Ausviga har hatt fått god respons i markedet og utbyggerne har tidligere uttalt at de er fornøyd med fremdriften.

Nå har Naturvernforbundet, med blant andre fylkesleder Peder Johan Pedersen, sendt brev til kontrollutvalget i Søgne hvor Pedersen er fast medlem. I brevet ber de kontrollutvalget vurdere om det pågående arbeidet i Norddalsheia er i tråd med vedtatte planer. De ber også kontrollutvalget vurdere på generell bakgrunn kommunens håndtering av byggesaker i strandsonen i kommunen.

Ikke kontrollutvalgets oppgave
- Dette fremstår som politikk som ikke kontrollutvalget kan gå inn i, sa utvalgsmedlem Marianne Bakke Meiholt (AP) etter at utvalget først hadde erklært Pedersen som inhabil til å behandle sitt eget brev.

Utvalgsleder Jan Stubstad var enig med Meiholt og mente Naturvernforbundet måtte ta saken opp i andre kanaler. Han fikk igjen støtte for dette fra Roar Tufteland (KrF). Utvalgets vedtak om å ikke ta saken til behandling var enstemmig. 

Flere utbygginger
Det pågår for tiden flere store utbyggingsprosjekter i Søgne kommune. I sitt brev har Naturvernforbundet fokusert på Repstad Eiendoms utbygging i Kjellandsheia uten at det fremkommer opplysninger om dette prosjektet skiller seg vesentlig fra andre pågående utbygginger. 

Daglig leder i Repstad Eiendom Ole Johan Bueklev sa før kontrollutvalgets møte at det er bekymringsfullt at aktører bruker kontrollutvalget til å «klage på» vedtak som er endelig og lovlig avgjort av Fylkesmannen, og at han håpet kontrollutvalget ville avvise saken på dette grunnlag.

Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet fikk ikke kontrollutvalget til å behandle saken som var sendt inn. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

- Det er bekymringsfullt at aktører bruker kontrollutvalget til å "klage på" vedtak som er endelig og lovlig avgjort av Fylkesmannen, sier daglig leder hos Repstad Eiendom AS. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no