Leder i fiskeutvalget i Søgne Jeger- og Fiskerforening, David Kobbevik med fiskekartet over Søgne og Songdalen som nettopp er kommet fra trykkeriet. (Foto: Nicolai Prebensen)

Nytt fantastisk fiskekart for Søgne og Songdalen

  Nicolai Prebensen
  02. des. 2017
  17:03
- Alt i alt tenker jeg vi har brukt rundt 600 timer på å få dette kartet i trykken. Det har tatt tid, men nå er det endelig ute, sier leder av fiskeutvalget i Søgne Jeger- og Fiskerforening, David Kobbevik.

Kartet er meget detaljrikt, forteller om fine fiskeplasser, både i fersk- og saltvann. Det forteller om parkeringsplasser, stedet hvor bevegelseshemmede kan komme til vann for fiske, og hvilke veier som har bom, hele 50 i tallet. I tillegg får du rede på hva slags type fisk du kan få i de forskjellige vannene, til og med størrelsen på fisken opplyses det om.

Kartet gir også en oversikt over offentlige toaletter og hvor du kan overnatte i lavvo om du ønsker det, viser gytebekker, fredingsområder og hvilke vann og elver som har fiskekortordning.

Siden 2014
Prosjektet har tatt fire år, og har blant annet omfattet en fotokonkurranse med tittelen «Fiskeopplevelser i Søgne og Songdalen» i 2015. Vinnerbildet i fotokonkurransen preger forsiden av kartet og flere andre bilder er med på tekstsiden. 

- Jeg overtok som leder i fiskeutvalget i Søgne JFF i 2014 og i og med at jeg har kartproduksjon som levebrød, falt det naturlig for meg å gå løs på dette arbeidet, sier Kobbevik.

Han forteller at bakgrunnen var å øke interessen for fiske i bygdene, kombinert med en god del manglende informasjon om tilstanden i mange vann i Søgne og Songdalen. Nå er nærmere 50 ferskvann dokumentert, i tillegg viser kartet mange fiskeplasser langs kysten.

- Det er viktig å få frem at kartet også viser soner i sjøen hvor trålerne ofte fisker. Trålingen foregår ofte om natta og da kan dobber være vanskelige å se for skipperne, og redskap havner i trålen. Holder fritidsfiskerne seg unna disse sonene, vil tap av utstyr bli adskillig mindre, fortsetter Kobbevik.

Bildet over viser kultiveringsarbeid 
i Kvernhusvannet.

Nyttig informasjon
Hele baksiden av kartet inneholder også en mengde informasjon om alt fra fiskeplasser som beskrives med tekst og bilder. Du får tips om hvordan du håndterer fisk som skal brukes til mat, og kan i tillegg lære gode og velbrukte fiskeknuter.

- En annen sak er at mange vann ikke har fiskekortordning og er en del av gårdenes husholdning. Har du lyst til å prøve fiske i et slikt vann er det veldig viktig at grunneier kontaktes før fisket, sier han.

Kartet selges nå på servicetorget i Søgne og Songdalen kommuner, på Grønberg Sport i Kristiansand, på Intersport Tangvall samt i Nordli-bokhandlerne i Søgne og Kristiansand. Det havner sannsynligvis også i hyllene på Sør-Tre om ikke lenge.

1000 eksemplarer
- Kartet koster kroner 100 per stykk og er trykket i 1000 eksemplarer, men vi har allerede delt ut klassesett til ungsdomsskolene. i Søgne og Songdalen og til Søgne videregående skole, noe disse har satt veldig pris på. Hele prosjektet er finansiert med 
støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, Søgne og Greipstad Sparebank og elveeierlagene i Søgne og Songdalselva og Lundeelva. I tillegg har vi fått mye hjelp av blant annet Terje Nuland i Søgne kommune samt Floke Bredland. Kartografi og layout er bygget opp fra bunnen, men vi har selvsagt mottatt ulike typer av kartdata fra Søgne kommune, Songdalen kommune, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Kartverket som vi så har bearbeidet og supplert videre.

Han understreker at arbeidet ikke hadde vært mulig uten hjelp og støtte fra fylkeskommunen, fylkesmannen, elveeierlagene, grunneiere og lokale ildsjeler. Kartet er ikke er ferdig i og med denne utgivelsen, og Kobbevik antar at nye oppdaterte kart blir trykket om cirka fem år. 

- Mange av opplysningene er basert på den nevnte fotokonkurransen hvor bildene også måtte vise fisk, og hvor fisken var tatt. I tillegg har vi snakket med en masse grunneiere og fått opplysningene derfra i tillegg til egne undersøkelser.

Mangler
- Nå som kartet er ute, vil sikkert noen oppdage mangler og eventuelle feil. Folk som har tilføyelser eller rettelser vil vi gjerne høre fra slik at neste utgave blir enda bedre. Likevel mener vi at dette kartet er så godt at det vil passe fint under juletreet i år, avslutter Kobbevik.

Detalj fra det ferske fiskekartet som dekker Søgne og Songdalen kommuner. (Foto: Avfotografering)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no