Christian Eikeland og Gisle Meininger Saudland (begge FrP) lovet 8. september at Hølleveien skulle prioriteres i arbeidet med oppgradering av fylkesveinettet. Nå forseres arbeidet med to år om planleggingen går smertefritt. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Kan starte på Hølleveien i 2019

  Nicolai Prebensen
  29. nov. 2017
  13:48
Fylkesutvalget i Vest-Agder behandlet onsdag økonomiplanen for 2018-2021. Fremskrittspartiet har tidligere lovet en prioritering av Hølleveien i Søgne og ser nå ut til å vinne frem.


- Budsjettsamarbeidet mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet i fylket går inn for å prioritere Hølleveien og har bevilget 2,5 millioner kroner til videre planlegging, sier Christian Eikeland (FrP) til N247 onsdag ettermiddag.

- Mer til vei
- Det ligger inne mer penger til veginvesteringer. Det betyr at Hølleveien kan igangsettes tidligere enn 2021, noe rådmannen har lagt opp til. Dersom reguleringsarbeidet går bra og det ikke kommer innsigelser fra fylket, samt at kommunen gjennomfører et raskt reguleringsarbeid skal pengene bevilges i 2019. Det betyr at arbeidet kan igangsettes i 2019, sier Eikeland.

Statens vegvesen har saken til utredning og straks den er ferdig kan planlegging og reguleringsarbeid starte opp.

- Også skole
- Det presiseres at videre fremdrift med planlegging og utbygging av ny videregående skole på Tangvall fortsetter, og vi viser her til begge vedtak fra fylkestinget, fortsetter Eikeland.

- Jeg er glad for at flertallspartiene prioriterer både veisatsing og nye skolebygg. Endringene fra flertallspartiene er et godt forslag for Søgne. Utbedring av Hølleveien, og at arbeidet med ny videregående skole på Tangvall fortsetter er viktig, og jeg er glad for å være en del av dette forslaget, avslutter han.

Under SAM-utvalgsmøtet (Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i fylket) 22. november presenterte prosjektleder Inger Ann Fidjestøl i Statens vegvesen «Høllevei prosjektet», samt fremdriften.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Utbedringen av Hølleveien kan, hvis planleggingsarbeidet går uten for mange innsigelser, ha oppstart i 2019 mot opprinnelig 2021. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Flere tiltak
- Der vi er nå planlegges 1,15 kilometer sykkelvei med fortau, to nye underganger, en på 16 meter og en på 30 meter. Videre planlegger vi tre krysningspunkt, tre bussholdeplasser, to rundkjøringer og ny eller endret adkomstvei, passeringslomme og flere nye støyskjermer.

- Det er tenkt en ny rundkjøring ved rådhuset på Tangvall, men alt dette skal forhandles i en styringsgruppe satt ned av SAM-utvalget, og når vi til slutt ender opp i en anleggsfase kan jeg ikke si noe om nå, sa hun 22. november.

Prosjektleder Inger Ann Fidjestøl i Statens vegvesen beskrev prosjektet under SAM-utvalgsmøtet i Søgne i forrige uke. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no