Formannskapet godkjente at det framlagte rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for den videre planlegging. (Foto: Illustrasjon fra rom- og fuksjonsprogram for nytt skolesenter på Tangvall)

Vil bygge høyt

  Jon Aamodt
  29. nov. 2017
  12:32
Rom- og funksjonsprogram for nytt skolesenter på Tangvall ble onsdag formiddag diskutert i Søgne formannskap.
 


Formannskapet godkjente at det framlagte program legges til grunn i den videre planlegging av skolene. Et par punkter ble likevel gjenstand for en viss debatt.

Vil bygge høyt
- Skolene skal bygges på det mest attraktive jordbruksarealet i Søgne. Det er derfor viktig at det bygges i høyden for å ikke bruke mer areal enn nødvendig, sa Venstres gruppeleder Arild Berge, 

Han fikk støtte for dette både fra Høyres Jack Andersen og ordfører Astrid Hilde (Ap) som mente at samarbeidet med fylket på dette området funger tilfredsstillinde. Kommunalsjef Torkjell Tofte sa i en kommentar at dette er forhold som vil bli vektlagt i den videre planlegging, men at å bygge høyt også må sees i sammenheng med lystilgang til de innvendige arealene. 

Bibliotek
Paul M. Lunde (Ap) viderebrakte bibliotekarforeningens uro over at det ikke er planlagt eget skolebibliotek ved den videregående skolen. Han var bekymret for at forslaget om å benytte dagens bibliotek på rådhuset ikke ville være en fullgod løsning for elevene og at det også kunne gå ute over bibliotekets nåværende funksjon. 

Rådmannen svarte i en kommentar at dette først og fremst er fylkeskommunens forslag, men at administrasjonen i Søgne kommune har vurdert at dette kan være med å styrke det lokale biblioteket ved at det tilføres ekstra ressurser. Jack Andersen minnet formannskapet om at rådhuset vil ha andre funksjoner enn i dag når dette skal realiseres og at det derfor kan være muligheter for å se på arealet som kan benyttes til bibliotek i fremtiden. 

Veien videre
Det ble ikke framsatt forslag til endringer i det framlagte programmet, men signalene som fremkom fra lokalpolitikerne vil ifølge kommunalsjefen bli tatt hensyn til i det videre planleggingsarbeidet.

Onsdag behandler fylkesutvalget rom- og funksjonsprogrammet og når fylkestinget møtes i desember får vi forhåpentligvis den avklaringen som er nødvendig for at Søgne kommune kan bygge sin ungdomsskole med tilhørende fellesarealer innenfor det tidsaspektet som tidligere er skissert. 


Gruppeleder i Venstre Arild Berge minnet om at det er attraktive jordbruksarealer som benyttes til det nye skolesenteret og anbefaler å bygge i høyden for å redusere arealbruken mest mulig. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no