Bystyresalen i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

Følg møtet i fellesnemnda fra klokken 12.30 tirsdag

  Jon Aamodt
  28. nov. 2017
  10:37
Fellesnemnda for Nye Kristiansand har møte i bystyresalen i Kristiansand rådhus tirsdag 28. november fra klokken 12.30. Møtet sendes direkte og kan sees i vinduet over.

Møtet innledes med en statusoppdatering ved programleder Eva B. Åsland. Fra klokken 13.00 behandles sakene som er oppført i sakskartet. 

Dagsorden
  • Orientering ved programleder Eva B. Åsland
  • Godkjenning av møteprotokoll fra fellesnemndas møte 31.10.17.
  • Frikjøpsordninger for tillitsvalgte og vernetjenesten
  • Arbeid med politisk organisering i Nye Kristiansand kommune
Fellesnemnda for Kristiansand, Søgne og Songdalen består av de ni formannskapsmedlemmene i Søgne kommune, Songdalens syv formannskapsrepresentanter og 15 bystyrepolitikere fra Kristiansand. Nemndas leder er Kristiansands ordfører Harald Furre (H). 

Kommunestyremedlemmene i de tre kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand i sitt første offisielle møte etter at Stortinget vedtok å slå sammen de tre kommunene sommeren 2017. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no