Søgne kommune var første kommune med dedikert elevombud. Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) besøkte kommunen i august 2017 for å få orientering om erfaringer med ombudet. På bildet ser vi også representanter for Søgne barne- og ungdomsråd, Rakel, Aydin og Fredrik på kontoret til ordfører Astrid Hilde. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Vil ha fast og utvidet stilling til elevombud

  Jon Aamodt
  24. nov. 2017
  18:49
En politisk arbeidsgruppe bestående av kommunestyrepolitikerne Christian Eikeland (FrP), Sigrun Sæther (KrF) og Bjørn Egeli (Ap) har evaluert erfaringene med elevombud i Søgne kommune. Det var formannskapet som nedsatte gruppen i oktober 2017 med bakgrunn i kommunestyrets vedtak da stillingen som elevombud ble vedtatt opprettet i 2016. 

Arbeidsgruppen har konkludert med en anbefaling i tre punkter.
  • Stillingen bør økes til 60 prosent.
  • Stillingen bør gjøres fast.
  • Administrasjonen ser nærmere på grensesnittet mellom elevombudets arbeidsmandat på den ene siden og det administrative faglige ansvarsområdet i de kommunale tjenestene på den andre siden. Det fremmes en sak i formannskapet.
Positive tilbakemeldinger
I sitt evalueringsarbeid har gruppen hatt kontakt med ordføreren, flere kommunalsjefer og enkeltpersoner som har gitt tilbakemeldinger på egne erfaringer med ordningen som elevombud. 

Arbeidsgruppen skriver i sin rapport at de har fått mange positive tilbakemeldinger på at elevombudet gjør en god jobb og følger opp verv og oppgaver på en god måte. I den perioden elevombudet har vært i funksjon har det vist seg at administrativt arbeid, spesielt i forbindelse med dokumentasjon og arkivering, er mer tidkrevende enn først antatt. Det siste punktet har vært tillagt vekt når arbeidsgruppen foreslår å utvide stillingen fra 50 til 60 prosent. 

Rådmannen skrive i sin saksutredning at dersom stillingens omfang økes, må dette innarbeides i budsjett og økonomiplan. Han påker også at dersom stillingen skal gjøres fast, må det tas forbehold om fremtidige oppgaver og arbeidssted når Nye Kristiansand er et faktum. 

Formannskapet skal behandle evalueringen i sitt møte 29. november før den sendes videre til kommunestyret.

Glad for tilbakemeldinger
- Det er hyggelig å få så gode tilbakemeldinger, sier elevombud Tone Martha Sødal til N247 fredag ettermiddag. 

Hun understreker at dette samtidig gjør henne ydmyk og sier avslutningsvis at evalueringen nå skal videre i det politiske systemet og i første omgang behandles av formannskapet.

Sist oppdatert 24.11.2017 klokken 20:24 av Nicolai Prebensen

Formannskapet i Søgne skal behandle evalueringen av elevombud før saken avgjøres i kommunestyret. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no