Kommunestyresalen torsdag kveld.

Kommunestyremøtet live torsdag kveld

  Nicolai Prebensen
  23. nov. 2017
  09:21
Torsdag klokken 17.30 settes novemberutgaven av kommunestyremøtet i Søgne kommune. Møtet sendes i sanntid via kommunens webstreamingstjeneste på N247.

I forkant av møtet skal fylkesutdanningssjef Arly Hauge redegjøre for fylkesrådmannens forslag til utsettelse av ferdigstillelsen av ny videregående skole på Tangvall.

Saker til behandling:
 • PS 116/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.10.17
 • PS 117/17 Referatsaker kommunestyret 23. november 2017
 • RS 19/17 Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018 - 2021
 • RS 20/17 Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 - Søgne kommune
 • PS 118/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla - behandling etter høring
 • PS 119/17 Revidert avfallsteknisk norm
 • PS 120/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler
 • PS 121/17 Regulering av festeavgiften på kirkegårdene i Søgne kommune
 • PS 122/17 Behandling Søknad om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.11.17 - 01.07.18 - Charlotte Hansen Søyland
 • PS 123/17 Behandling av søknad om fritak fra tjenesteutvalget ut valgperioden - Aslaug Bakke Jmf. Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13
 • PS 124/17 Suppleringsvalg - medlem og ny nestleder i tjenesteutvalget
 • PS 125/17 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte
 • PS 126/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien
 • PS 127/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030
 • PS 128/17 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund, avklaring i forbindelse med tilskudd

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge vil i forkant av kommunestyremøtet redegjøre for fylkesrådmannens forslag om å utsette ferdigstillelsen av nye videregående skole på Tangvall. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kommunestyret ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no