Kommunestyresalen onsdag. Starter ikke sendignen trykk på "Plan- og miljøutvalgslenken og velg livesending. Sendingen starter klokken 09.00. I pausene slås kameraet av.

Plan- og miljøutvalget live onsdag

  Nicolai Prebensen
  22. nov. 2017
  00:21
Onsdag settes novemberutgaven av plan-og miljøutvalgets møte klokken 09.00. Møtet sendes live via kommunens webstreamingstjeneste her på N247.

Saker til behandling er:
 • PS 187/17 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2017
 • PS 188/17 Referatsaker 21.11.2017
 • RS 30/17 Fylkesmannens vedtak - klage på detaljreguleringsplan for E39 i Søgne kommune - Plan ID 201510
 • PS 189/17 Journalførte delegasjonssaker 18.10.2017 - 14.11.2017
 • PS 190/17 Søknad om fradeling av kårbolig med ca. 4 dekar tomt. GB 46/2
 • PS 191/17 Mindre endring av områdereguleringsplan for Ausviga - plan ID 201209
 • PS 192/17 Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID 201202
 • PS 193/17 Søknad om dispensasjon - bruksendring av skole til bolig - GB 43/37 - Tånevigveien 30
 • PS 194/17 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av murer og garasje – GB 30/143 – Ausvigheia 162
 • PS 195/17 Søknad om dispensasjon for tilbygg og utbedring av vei - GB 24/109 - Amfenesveien 76
 • PS 196/17 Dispensasjon for Sykkelbod samt carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56
 • PS 197/17 Søknad om dispensasjon for redskapsbod med overbygget lagerplass - GB 20/572 Branesveien 88
 • PS 198/17 Søknad om dispensasjon - etablering av skrittemaskin for hest - GB 20/277 - Åros Ridesenter
 • PS 199/17 Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny fritidsbolig og mur - GB 31/29 - Brønnviga 36
 • PS 200/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 18/266 - Stråveien 3
 • PS 201/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av carport - GB 18/487/0/2 - Torvmosløyfa 10
 • PS 202/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 10/9 - Langenesveien 629
 • PS 203/17 Klagesak: Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C
 • PS 204/17 Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 15/30 - Nodenesveien 53 A
 • PS 205/17 Klage på vilkår i dispensasjonsvedtak - bruksendring og VA i garasje - GB 74/78 - Søgneveien 21
 • PS 206/17 Saksfremlegg - politisk møteplan 2018
 • PS 207/17 Eventuelt 21.11.2017

Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune ledes av Paul Magne Lunde (Ap). (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no