Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune behandlet tirsdag flere saker som angår videregående skoler i fylket. (Foto: Jon Aamodt)

Videregående skole på dagsorden

  Jon Aamodt
  21. nov. 2017
  22:28
Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) behandlet tirsdag flere saker som berører både dagens videregående skole i Søgne og den planlagte skolen som skal inngå i Skolesenteret på Tangvall.


Fylkesrådmannen har i sitt forslag til budsjett og økonomiplan gått inn for en utsettelse av nybygget på Tangvall. HKU hadde både økonomiplan og rom- og funksjonsprogram på dagsorden, men gikk i liten grad inn på når den nye skolen i Søgne skal realiseres. Utvalget gav enstemmig sin tilslutning til det framlagte rom- og funskjonsprogrammet som må endelig godkjennes av fylkestinget. 

Tjenesteutvalget i Søgne kommune behandlet det samme programmet i sitt møte tirsdag og valgte i likhet med HKU å ta programmet til etterretning uten videre debatt. 


Uavklart om tidspunkt
Det er foreløpig uklart hvordan fylkespolitikerne vil prioritere igangsetting av den videregående skolen. Representanter for Arbeiderpartiet har signalisert at en utsettelse av nye skoler i Farsund og Søgne ikke er ønskelig. Samspillet med Søgne kommune som har det travelt med å komme igang med ny ungdomsskole er også påpekt som viktig fra flere hold. Fylkesutvalget vil etter det N247 kjenner til få dette som en egen sak før fylkestinget vedtar endelig fremdrift i skoleplanene.

Søgnetunet
HKU behandlet også skisseprosjekt for praksisarealer på Søgnetunet. Det framlagte forslaget ble enstemmig anbefalt og sendt videre til fylkestinget for endelig godkjenning. Prosjektet har en ramme på 47,2 millioner og skal i all hovedsak være klart til skolestart i 2019.


Tilbudstruktur for videregående skoler 2018-2019 stod også på dagsorden tirsdag. For dagens videregående skole på Søgnetunet ble det vedtatt å ta inn igjen i programmet linje for anleggsgartner/idrettsanleggsfag på VK2. 

- Det er behov for lærlinger i denne bransjen i tiden fremover blant annet i forbindelse med at mye veibygging skal skje. Dette er også et tilbud som kan søkes av andre enn de som har gått førsteåret her i Søgne, og det er derfor viktig at tilbudet markedsføres godt slik ar vi kan få fylt opp med søkere til tilbudet, sier rektor Kari Kleivset til N247.

Videre behandling
Fylkesutvalget har sitt neste møte 28. november. Da er både økonomiplan og rom- og funksjonsprogam på sakskartet.

Rektor ved Søgne videregående skole Kari Kleivset vil gjerne ha søkere til anleggsgartner/idrettsanleggsfag og sier dette tilbudet må markedsføres bredt til aktuelle søkere. (Foto: Arkiv: Birgith Rosseland)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no