Rom- og funksjonsprogram for nye skoler på Tangvall er definert. Nå starter den politiske behandlingen av programmet og kampen om når det hele skal bygges. (Foto: Skisse: Rambøll/Søgne kommune)

Tema: Arealbehovet definert, men hvem skal bygge hva, og når?

  Jon Aamodt
  17. nov. 2017
  21:20
Arbeidsgruppen som har tatt for seg rom- og funksjonsbehov ved det planlagte skolesenteret på Tangvall har nå levert sin rapport. Tjenesteutvalget i Søgne kommune får saken til politisk behandling i sitt møte 21. november. I innstillingen fra rådmannen anbefales at det fremlagte program skal legges til grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og ungdomskolens eksklusive arealer. 

Det er et gigantisk prosjekt som er på trappene i sentrum av Søgne. Over 18.000 kvadratmeter flate skal bygges for å gi plass til ungdomsskole, videregående skole og kulturskole. Utendørs er det definert et plassbehov på over 23.000 kvadratmeter samt over 24.000 kvadrat til idrettsanlegg. Nå kan ikke de to siste arealene uten videre summeres ettersom bruken av disse arealene til dels overlapper hverandre, men det er uansett store dimensjoner over det som planlegges.

Avklares separat
Enkelte funksjoner er definert utenfor dette området. Dette gjelder blant annet bibliotek til videregående skole som er foreslått kombinert med dagen bibliotek i rådhuset. Det er heller ikke beregnet svømmehall i det fremlagte programmet og rådmannen sier at dette er et punkt som må avklares separat.

Tangvall har en lang historie med å være arena for idrett og rådmannen er opptatt av å videreføre idrettens muligheter selv om dette er arealkrevende anlegg. Flerbrukshall pluss flere mindre arealer er gitt stor oppmerksomhet og det er satt av arealer til en rekke ulike idretter. 

Felles ryggrad
Et stort spørsmål tvinger seg frem når programmet leses. Flere store viktige funksjoner er tenkt bygget og brukt i fellesskap av ungdomsskole og videregående skole. Dette gjelder blant annet spisesal, kantine/kjøkken, auditorium, idrettshall og servicetorg. Fylkesrådmannen har signalisert utsettelse av videregående skole, mens Søgne kommune har gitt tydelige signaler om at det haster å erstatte dagens ungdomsskole som nå krever kostbart vedlikehold like før den skal rives.

Utdanningssjef i fylket, Arly Hauge er invitert til Søgne kommunestyre i november for å forklare fylkesadministrasjonens begrunnelse for å utsette bygging av videregående skole. Økonomi har vært nevnt som en årsak til utsettelse, men om fylkeskommunen sparer på å vente, så renner pengene ut av Søgne kommunes konto mens fylket sparer. Da må det være tillatt å spørre om det er fornuftig å la innbyggerne i Søgne ta regninga for fylkets bruk av sparekniven. Til syvende og sist kommer vel både fylkets og kommunes penger fra det samme fellesskapet.

Sentrumsmagnet
Når skolesenteret er ferdig vil det bli en viktig ressurs for Søgne og Tangvall. Ferdig utbygget skal de tre skolene ha plass til nesten 1.500 elever. Over 200 mennesker vil ha sin arbeidsplass direkte knyttet til skolene. 

Kulturarrangementer og andre aktiviteter vil sette sitt preg på Tangvall også utenom vanlig skoletid, men før dette blir en realitet må de politiske krefter på alle nivå trekke i samme retning. 

Fylkesrådmannens utsettelsesforslag skal behandles politisk i løpet av november. En utsettelse av den videregående skolen på Tangvall vil ikke være en ønsket situasjon for Søgne kommune i et sterkt og viktig prosjekt som skal driftes i årtier av fylket og kommunen.

N247 kommer med utfyllende reportasje om detaljene i rom- og funksjonsprogrammet.
Sist oppdatert 17.11.2017 klokken 22:17 av Nicolai Prebensen

Utdanningssjef i Vest-Agder Arly Hauge må forklare kommunestyret i Søgne hvorfor fylkesadministrasjonen vil utsette bygging av videregående skole i Søgne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no