Formannskapet i Søgne ber fylkesutdanningssjef Arly Hauge forklare vurderingen som har ført til at fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår å utsette ferdigstillelsen av ny videregående skole på Tangvall med to år. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Ber fylkesutdanningssjefen forklare seg

  Nicolai Prebensen
  15. nov. 2017
  16:12
Et enstemmig formannskap gikk onsdag formiddag inn for å be om en redegjørelse fra Vest-Agder fylkeskommune om bakgrunnen for at fylkesrådmannen foreslår å utsette ferdigstillelsen av byggingen av ny videregående skole på Tangvall med to år.

Det var den 7. november at fylkesrådmann Tine Sundtoft i budsjettforslaget for Vest-Agder fylkeskommune foreslo å utsette ferdigstillelsen av skolen til 2024 mot opprinnelig vedtak 2022.


- Kan ikke vente
- Dette er et kjempeproblem for oss. Vi har hele tiden ønsket å bygge samtidig med den nye vedtatte videregående skolen, men vi kan ikke la våre elever vente lenger, sier ordfører Astrid Hilde (Ap) (bildet) til N247 onsdag ettermiddag.

- Skolen har et stort vedlikeholdsetterslep og beregninger viser at dagens skole må vedlikeholdes for mellom 15-20 millioner kroner. Etterslepet kommer av at vi har beregnet oppstart av byggingen om kort tid og det ville være ufornuftig å investere store summer på en skole som skal rives. Vedtar fylkestinget forslaget fra fylkesrådmannen må vi umiddelbart vurdere hva vi skal gjøre med vår egen ungdomsskole. Vi har et ansvar overfor elevene, og det er et ansvar vi må ta vare på, sier Hilde.

Hilde sier videre at skulle fylkesrådmannens vedtak få flertall må administrasjonen i Søgne kommune komme tilbake med en sak om hvordan Tangvall skoles byggetilstand er, og må da eventuelt utrede et behov for å forsere oppstart av bygging av ny ungdomsskole.

Vedlikeholdsetterslep
Leder av eiendomsenheten i Søgne kommune, Kenneth Harbak bekrefter at skolen har et vedlikeholdsetterslep på mellom 15-20 millioner kroner.

- Skolen må blant annet bygge nytt ventilasjonsanlegg. I dag har skolen syv forskjellige anlegg, og alle er i dårlig forfatning. Vi har lekkasje i tak, vinduene er så råtne at de kan plukkes fra hverandre med hendene. I regnvær har vaktmesteren en stor jobb med å plassere bøtter rundt på skolen for å ta unna lekkasjene. I tillegg klarer vi ikke å få stengt av hovedvannkrana til skolen, sier han.

Harbak understreker at skolen ikke drives ulovlig, og at luftkvaliteten er innenfor de grensene som er satt. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Tangvall ungdomsskole har store vedlikeholdsetterslep. Politikerne i Vest-Agder fylkeskommune setter Søgne kommune i en vanskelig situasjon i planene om bygging av ny ungdomsskole på Tangvall dersom forslaget til fylkesrådmannen om utsettelse av ny videregående skole vedtas.. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Det kan hende at vi kommer til å anbefale at dobbelttimene blir omgjort til enkelttimer, men alt dette er avhengig av når byggingen av ungdomsskolen starter, sier han.

Sambygging
- Vi har hele tiden ønsket å bygge sammen med den nye videregående skolen, men hvis fylkesrådmannens forslag får flertall må vi starte opp på egen hånd. Det er klart at å bygge i to trinn sannsynligvis er adskillig dyrere en sambygging, men vi må ha ny ungdomsskole nå, vi kan ikke sitte på gjerdet lenger, sier ordfører Astrid Hilde.

Formannskapsrepresentant Jack Andersen (H) (bildet under) sa under formannskapsmøtet at dette er en dramatisk situasjon.

- Det er dramatisk, men ikke uventet, og heller ikke første gangen. Vi må begynne på ungdomsskolen uten å vente på fylkeskommunen. Det blir feil å bruke store penger på å lappe på den eksisterende skolen som likevel skal rives, sa han.

Vil forklare forslaget
- Kommer en slik henvendelse vil vi selvsagt stille opp i kommunestyret for å belyse situasjonen. Forslaget fra fylkesrådmannen bunner i to forhold, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge til N247 onsdag ettermiddag.

-  Den ene grunnen er at elevgrunnlaget tilsier at det ikke er behov for en ny videregående skole før i 2024. Dette er tall som er kjent fra før. Den andre grunnen er fylkeskommunens totale gjeldsbelastning, sier han.

Hauge understreker at saken er under politisk behandling og at ingenting er satt før fylkespolitikerne har gjort sine vedtak.
Sist oppdatert 15.11.2017 klokken 16:26 av Nicolai Prebensen

Spesielt på vestveggen av Tangvall ungdomsskole er vinduene så dårlige at de bør skiftes ut snarlig. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no