Kommunestyresalen onsdag 15. november.

Formannskapsmøtet i Søgne live onsdag

  Nicolai Prebensen
  14. nov. 2017
  14:39
Onsdag morgen klokken 09.00 settes formannskapet i Søgne. Møte sendes i sanntid via kommunens webstreamingstjeneste på N247.

Sakskartet: 
 • PS 99/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 18.10.17
 • PS 100/17 Referatsaker formannskapet 15. november 2017
 • RS 26/17 Inngått kontrakt med Telenor Objects om anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi.
 • RS 27/17 Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 - Søgne kommune
 • RS 28/17 Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018 - 2021
 • PS 101/17 Regulering av festeavgiften på kirkegårdene i Søgne kommune
 • PS 102/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla - behandling etter høring
 • PS 103/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler
 • PS 104/17 Avtale om opparbeidelse av veg-, vann- og avløpsanlegg mv i delfeltene B9-B11, Pålsneset i Søgne
 • PS 105/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien
 • PS 106/17 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte
 • PS 107/17 Revidert avfallsteknisk norm
 • PS 108/17 Eventuelt formannskapet 15.november 2017
Sist oppdatert 14.11.2017 klokken 14:39 av Nicolai Prebensen

Formannskapsmøtet i Søgne starter klokken 09.00 onsdag morgen. (Foto: Arkiv, Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no