Formannskapet aksepterer at det enkelte dager kun kjøres på forespørsel. Dermed er avtalen med Høllen Båtruter bekreftet fra kommunens side og helgekjøringen kan gå som planlagt i vinterhalvåret. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Gir støtte til Høllebåten

  Jon Aamodt
  08. nov. 2017
  15:38
I et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag ble rådmannens anbefalte kjøreplan for «Høllebåten» i vinterhalvåret godkjent ut fra de vilkårene kommunestyret tidligere har satt for å utbetale ekstra driftsstøtte.  


Vedtaket ble fattet med seks mot tre stemmer. Det var representantene fra Høyre og FrP som stemte imot og mente tilbudet fra operatøren ikke var i tråd med forventningene fra kommunestyret.

- Vi mener tilbudet ikke tilfredsstiller de kravene kommunestyret har satt og er ikke innstilt på å støtte forslaget, sa Jack Andersen (H). 

Også Bjørn Egeli (Ap) var i tvil om tilbudet oppfyller vilkårene satt av kommunestyret og mente kommunestyret som har satt vilkårene også burde ha siste ord i saken. 

Kommunalsjef Torkjel Tofte bekreftet at det har vært dårlig belegg på ruten i vinterhalvåret og at ordningen med å kjøre på bestilling har vært praktisert også tidligere. 

Torfinn Kleivset mente rådmannens innstilling ville gi et tilfredsstillende tilbud til beboere og hyttefolk i vinterhalvåret og mente det ikke var forsvarlig å pålegge båten å kjøre uten passasjerer. 

Ingen enkel sak
- Dette er etter hvert utviklet seg til å ikke være en enkel sak. Kommunestyret har gitt noen forutsetninger som ikke er oppfylt, sa Venstres gruppeleder Arild Berge som likevel ville støtte innstillingen fra rådmannen. 

Etter et kort gruppemøte ble rådmannens forslag vedtatt og dermed ligger alt til rette for at avtalen med Høllen Båtruter kan tre i kraft og rutetilbudet i helgene fremover kan gå som planlagt. Saken sendes nå videre til kommunestyret for endelig godkjenning, 

Sist oppdatert 08.11.2017 klokken 16:06 av Jon Aamodt

Det har vært en lang prosess for å komme fram til en avtale om kjøring med rutebåten i helger og skoleferier. Med formannskapets vedtak onsdag er dette nå avklart for kommende vinterhalvår. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no