Enhetsleder kultur, Marianne Laukvik minner om søknadsfristen til Styrkedråpen 10. november. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Søknadsfristen nærmer seg

  Nicolai Prebensen
  04. nov. 2017
  17:17
- Allerede den 10. november går fristen ut for å søke midler til lag og foreninger som prioriterer såkalte fattigdomstiltak, prioriterer høyere deltakelse, aktivitet og medborgerskap, som det heter i statuttene, sier enhetsleder for kultur Mariann Laukvik til N247 fredag.

Styrkedråpen
Hun refererer til Styrkedråpen, et prosjekt som er rettet mot frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid. Styrkedråpen deler ut inntil 100 000 kroner i året i de neste fem årene, men skal lag og foreninger eller enkeltpersoner komme i betraktning må det søkes via et enkelt skjema på Søgne kommunes hjemmeside, og det haster.

- Jeg har fått inn noen ganske få søknader, men jeg skulle ønske jeg hadde en stor stabel å gå gjennom, fortsetter Laukvik.

- Alment bra for bygda
- Det kreves ikke annet enn å drive et arbeid som er til beste for alle. Et arbeid som tar med seg alle samfunnsgrupper uavhengig av økonomi og gjør noe alment bra for bygda. Vi søker personer, lag eller foreninger som inkluderer alle, og ser forbi sin egennytte. det vurderes også tiltak som kan lede til en utjevning av økonomiske forskjeller, sier hun. 

- Det er jo snakk om en god del penger og hvis noen er i tvil om de kan søke er det jo bare å ta kontakt. Retningslinjene for Styrkedråpen ligger på kommunens hjemmeside sammen med et enkelt søknadsskjema. Husk at 10. november kun er få dager til, avslutter enhetslederen.

Marianne Laukvik er enhetsleder kultur i Søgne kommune. (Foto: Arkiv, Amalie Henden)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no