Kristian, Toralv og Maxim får gode råd av lærer Anders Jacobsen før de løper ut i terrenget under Tangvall skoles årlige orienteringsløp. (Foto: Nicolai Prebensen)

Alle elevene orienterte

  Nicolai Prebensen
  02. nov. 2017
  12:02
- Det står i læreplanen, derfor løper alle elevene orienteringsløp i dag, sier lærer Sindre Gundersen, travelt opptatt med å ta i mot elever som har gjort unna to eller firekilometeren i Eikeheia-området torsdag formiddag.

Starter er Anders Jacobsen og han har nok å gjøre med å fortelle elevene om orienteringens kunst.

Gode råd
- Hold kartet slik, ikke snu og vende på det, råder han elevene Kristian, Toralv og Maxim, alle fra 8C, like før de løper ut i terrenget. 

- En elev lurer på hva han skal gjøre hvis han løper seg vill.

- Det er ikke mulig, svarer Jacobsen.

- Som du sikkert ser har jeg bygget mange veier i området i natt, og før eller siden vil du komme til en av dem, ler han.

200 elever
I alt 200 elever gjennomførte orienteringsløpet torsdag, og Caroline og Camilla, begge fra 9A synes løpet var gøy. Orientering er noe ukjent for dem, men de kom gjennom i fjor da skolen arrangerte samme løp. Også i år kom de gjennom, og fant alle postene, 12 i alt.

- Vi har bare løpt orientering en gang før og i dag var det andre gangen. Så blir det en tur i tiende klasse også. Det er gøy, og litt krevende, var begge enige i.

Løpet ble gjennomført med skikkelige tidtagerbrikker.

VM
- Dette er akkurat som i VM, brikkene er de samme, det eneste vi mangler er GPS på alle elevene, sier Gundersen.

Han mente at det var unødvendig i Eikeheia.


Camilla stempler inn til mål mens Caroline kommer like bak etter endt firekilometer i Eikeheiområdet. (Foto: Nicolai Prebensen)

Simen legger ut på sine fire kilometer torsdag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no