Pressemelding
Leder av kulturenheten i Søgne kommune har inntil 100 000 kroner å dele ut før jul. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Meld inn kandidater nå

  Nicolai Prebensen
  01. nov. 2017
  21:23
- Kulturenheten har mot slutten av året flere tilskudd, stipend og priser vi gjerne vil dele ut, skriver Mariann Laukvik i en pressemelding onsdag ettermiddag.
 
Styrkedråpen
- Den nyeste muligheten er Styrkedråpen, her er søknadsfristen 10. november. Foreningene og lagene i Søgne utfordres til å utvikle tiltak som prioriterer høyere deltakelse, aktivitet og medborgerskap. Likeså vil tiltak som kan lede til å utjevne økonomiske forskjeller bli vurdert. 100 000,- kroner skal fordeles, skriver Laukvik.
 
Kulturstipendet med søknadsfrist 10.desember går hvert år til en innbygger som vil videreutvikle seg som utøver, instruktør eller leder innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.
 
Kulturprisen
- Meld inn kandidater til Søgne kommunes kulturpris innen 10. desember. Denne prisen overrekkes annet hvert år til enkeltpersoner, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrepet, avslutter hun.

Fakta:
Det utvidede kulturbegrep ble introdusert i norsk kulturpolitikk gjennom de to kulturmeldingene i 1973-74, lagt fram av henholdsvis regjeringen Korvald og Trygve Brattelis andre regjering.

"Et utvidet kulturbegrep omfatter både det «tradisjonelle» området: litteratur, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, men dertil også skapende fritidsvirksomheter som kan gi utfoldelse av egne anlegg og interesser." (Kilde Wikipedia).

N247 kommer tilbake til saken senere.
Sist oppdatert 01.11.2017 klokken 21:27 av Nicolai Prebensen

"Det utvidede kulturbegrepet" omhandler mer enn "tradisjonell" kultur. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no