Mot FrPs stemmer vedtok kommunestyret støtte til Høllebåten og kommunal kulturhistorie torsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt)

Blomstereng, kulturhistorie og rutebåt i kommunestyret

  Jon Aamodt
  26. okt. 2017
  23:10
Det kom ingen overraskelser da kommunestyret i Søgne torsdag kveld sluttbehandlet flere saker som tidligere er behandlet i formannskapet og andre kommunale utvalg. 

Blomstereng
Noen justeringer ble likevel foretatt da endelige vedtak ble fattet. Under behandling av ny veinormal for kommunen fremmet MDGs Yngvar Monstad et forslag om å benytte blomstereng i stedet for gressplen i veiskråninger, rabatter og lignende i tilknytting til kommunale veier. Etter litt justering av forslaget fikk Monstad forslaget vedtatt med overveldende flertall. Kun representantene fra FrP stemte i større eller mindre grad mot de ulike delforslagene fra Monstad. 

Detaljreguleringplanen for Nordre Kalsnes ble etter noe debatt vedtatt med 17 mot 10 (Ap, SV, MDG) stemmer. Det var i første rekke Arbeiderpartiet ved Paul M. Lunde som frontet mindretallet i saken. 

Protest mot endringer i forsvaret
En noe kuriøs debatt ble det om avvikling av kommunale heimevernsnemnder. Det er et nasjonalt vedtak som har lagt ned de lokale nemndene og erstattet disse med regionale nemnder. Ettersom de lokale representantene er oppnevnt av kommunestyret, trengtes et vedtak i kommunestyret for å avvikle disse og frita de valgte medlemmene fra sine plikter. 

Fra flere hold ønsket man å demonstrere motstand mot de endringer av HV som følger av sentrale beslutninger. Høyre fremmet et forslag om at medlemmene av den lokale nemnda skal inkluderes i den nye regionale nemnda som skal erstatte de kommunale som nå legges ned. Dette forslaget fikk da også flertall, men flere representanter blant annet fra Arbeiderpartiet valgte å stemme imot for å markere sin misnøye med sentrale myndigheter.


Kulturhistorie
Formannskapet gav i sitt siste møte støtte både til kommunal kulturhistorie og til drift av «Høllebåten» i kommende vintersesong. Normalt kan formannskapet med støtte i delegasjonsreglementet avgjøre saker av denne type, men på grunn av størrelsen i sakene var det et ønske om å løfte beslutningen inn i kommunestyret. 

Som i formannskapet var det bred politisk enighet om å støtte utgivelse av en kulturhistorie for Søgne. Arild Berge (V) mente tiden var overmoden for et politisk vedtak i saken og gav klart uttrykk for at kommunen har råd til dette. 

- Vi har mange millioner i fond og rådmannen har sikkert noen likvider i banken også, sa Helge Reisvoll (H) og minnet om at kommunen opphører om to år.

- Toget er på vei ut av stasjonen. Jeg gjør som Høyre og åpner lommeboka, kommenterte Yngvar Monstad (MDG).

- Det er så liten forslag i det vi sier og Høyres forslag, så vi henger oss på det, konkluderte Paul M Lunde (Ap). 

Garantien om inntil to millioner kroner som eventuelt skal tas fra kommunens disposisjonsfond, ble vedtatt mot stemmene til FrP som heller ville at saken skulle ses på i sammenheng med budsjettbehandlingen.

«Høllebåten»
Også formannskapets vedtak om å støtte driften av «Høllebåten» med til sammen kroner 400.000 fram til sommeren 2018 ble sanksjonert av kommunestyret. Som i formannskapet ble det påpekt at støtten skal utbetales i etterhånd. Også dette vedtaket ble gjort mot stemmene til FrP.
 

Sist oppdatert 26.10.2017 klokken 23:18 av Jon Aamodt

Yngvar Monstad (MDG) fikk kommunestyret med på å anlegge blomstereng i stedet for gressplen i veiskråninger og midtrabatter på kommunale veier. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no