Kommunestyresalen i Songdalen rådhus onsdag kveld. Vår reporter på rådhuset melder om mye tilhørere og en streamingstjeneste som ikke virker. Møtet går sin gang uten livesending foreløpig.

Hvor bygges ny barneskole?

  Nicolai Prebensen
  25. okt. 2017
  10:49
Onsdag klokken 18.00 settes kommunestyremøtet i Songdalen kommune. Den første saken på sakskartet er ny barneskole i kommunen. En sak som er mye debattert og skrevet om her på N247.no.

Kommunestyremøtet kan følges i denne artikkelen via kommunens webstreamingstjeneste. Sendingen starter når møtet åpner. I pausene slås kameraet av.

Saker til behandling:
 • Interpellasjon
 • 5/17 Interpellasjon
 • 8/17 Godkjenning av protokoll
 • 44/17 Ny barneskole på Nodeland
 • 45/17 Fremlegg av oversiktsdokumentet for befolkningens helse i Songdalen kommune
 • 46/17 Lokal forskrift om tilsyn med bygninger i Songdalen kommune
 • 47/17 Mål for forvaltning av bever og forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Songdalen kommune
 • 48/17 Regnskapsrapport 2. tertial 2017
 • 49/17 Finansrapportering 30. august 2017
 • 50/17 Sykefravær 2. tertial
 • 51/17 Avtale om vertskommunesamarbeid med Kristiansand kommune om kommunale vigsler.
 • 52/17 Oppdatering av selskapsavtale for Kristiansandsregionen brann og redning IKS
 • 53/17 Eiendomsskatt - søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering
 • 54/17 Styre for gavemidler til Songdalstunet
 • 55/17 Søknad om fritak
 • 56/17 Møteplaner 2018
Sist oppdatert 25.10.2017 klokken 18:37 av Nicolai Prebensen

Kommunestyret i Songdalen avgjør onsdag hvor den nye barneskolen i kommunen skal ligge. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no