Plan- og miljøutvalgsmøtet 25. oktober. (Sendingen skal starte automatisk når møtet settes. Hvis ikke oppdaterer du siden like over 09.00 onsdag morgen).

Blir tomannshytter i skjærgården tillatt?

  Nicolai Prebensen
  24. okt. 2017
  23:21
Onsdag morgen klokken 09.00 kan du følge plan- og miljøutvalgets møte i rådhuset på Tangvall live her på N247 via kommunens streamingstjeneste. 

Blant sakene som skal behandles er forslaget om å tillate tomannshytter på Nordre Kalsnes i Søgne-skjærgården.

Hele sakslisten:
 • PS 169/17 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2017
 • PS 170/17 Referatsaker 25.10.2017
 • RS 28/17 Behandling av klage / søknad om nedsettelse av gebyr - GB 1017/18/19
 • RS 29/17 Fylkesmannens behandling av klage - detaljregulering for Nymoen
 • PS 171/17 Journalførte delegasjonssaker 12.09.2017 - 17.10.2017
 • PS 172/17 Målsetting for bærekraftig forvaltning av bever i Søgne kommune samt forskrift om jakt og fangst av bever i Søgne kommune
 • PS 173/17 Sluttbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 - Se egen sak
 • PS 174/17 Klagebehandling - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID 20070201-1
 • PS 175/17 Søknad om dispensasjon fra LNF-formål for oppføring av tilbygg - GB 80/28 - Telandsveien 200
 • PS 176/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - GB 28/660 - Eikeveien
 • PS 177/17 Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - GB 38/66 - Kikkerheia 5
 • PS 178/17 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom til parkeringsplass - GB 20/1 - Krossnes
 • PS 179/17 Søknad om dispensasjon - hytte, anneks, sjøbod, adkomstvei og brygge - GB 21/72 - Monsøya 89
 • PS 180/17 Søknad om dispensasjon for deling GB 21/71 - Monsøya - NyHellesund
 • PS 181/17 Søknad om dispensasjon - oppføring av bod - ny plassering - GB 25/128 - Borøya 94
 • PS 182/17 Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra GB 48/4 som tilleggsareal til GB 48/9 - Frøyslandsveien
 • PS 183/17 Søknad om dispensasjon - oppføring av bod, terrasse og levegg/støyskjerm - GB 74/83 - Toftelandsveien 154
 • PS 184/17 Søknad om dispensasjon for påbygg / heving av tak - GB 31/83 - Brønnviga 45
 • PS 185/17 Klagebehandling - Søknad om deling etter jordloven § 12 - GB 32/1
 • PS 186/17 Eventuelt 25.10.2017

Tillates tomannshytter på Nordre kalsnes i Søgne-skjærgården. Det avgjør plan- og miljøutvalget i kommunen onsdag. (Foto: Kart med tillatelse fra Kystverket)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no