Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune behandler onsdag planene om å bygge tomannshytter på Nordre Kalsnes. (Foto: Google Earth)

- Helt unikt

  Nicolai Prebensen
  24. okt. 2017
  15:17
- Dette er helt unikt. Alle kjenner til tomannsboliger, men ikke tomannshytter. Søgne kommune er virkelig på offensiven og dette er en helt ny måte å fortette på, sier Bernt Ludvig Daland (FrP) som onsdag vil stemme for forslaget fra rådmannen om å tillate bygging av 14 nye hytter på Nordre Kalsnes i Søgne kommune. 

Disse hyttene blir tomannshytter.


Det var i november i 2016 at plan- og miljøutvalget gikk inn for å legge planen for Nordre Kalsnes ut på offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for fortetting av eksisterende hyttefelt fra 29 til 43 enheter, samt bygging av tre boliger med tilhørende anlegg. Det er i planen også regulert inn vei og brygger til hyttene.

- Flere oppnår drømmen
- I praksis betyr innstillingen at flere kan oppnå å få drømmen om en hytte nær sjøen, uten å bruke mer areal. Tomtene deles i to og det bygges en dobbelthytte over tomtene. Etter mitt syn er forslaget innovativt og viser at byggesaksavdelingen tenker kreativt, sa Daland til N247 i november i fjor.

I innstillingen fra rådmannen heter det blant annet at det er ulike syn på om det skal tillates fortetting i hytteområdet eller ikke. 

- Flere av tomtene er romslige og har et terreng som gjør at de kan egne seg til fortetting. Videre er eksisterende bebyggelse i stor grad plassert slik at en fortetting kan gjøres slik at ny bebyggelse ikke blir eksponert sett fra sjøen eller kommer nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse. Ut i fra dette er det vurdert at noe fortetting kan aksepteres. I vedlagte notat er det gitt en beskrivelse av alle hyttetomtene i planen. Størrelsen og terrenget på de aktuelle tomtene er slik at de kan egne seg til tomannshytter. Planen åpner med dette opp for 14 tomannshytter, står det i saksfremstillingen.

- Sammen med en fortetting med to frittliggende enheter, gir dette en betydelig økning i utnyttelsen av området. Området er fra før av i stor grad privatisert og den nye bebyggelsen vil bli plassert i tilknytning til eksisterende bebyggelse, slik at endringene i liten grad vil føre til økt privatisering av strandsonen. Selv om området ikke vil bli mer privatisert, vil den økte utnyttelsen endre karakteren av området og gi et tyngre bebygd preg.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Hytteområdet ligger like øst for Trysfjorden i Søgne kommune. (Foto: Kart med tillatelse fra Kystverket).

Økt behov for båtplasser
- Videre vil det bli økt behov for båtplasser og parkeringsplasser. Det er i planen lagt til rette for at til de fleste hyttene kan ha parkering på egen tomt. For de som ikke har parkering på egen tomt er det regulert inn arealer til parkering inne i hyttefeltet, i tillegg til en større felles parkeringsplass for alle hyttene ute ved hovedveien og en rett vest for hyttefeltet", skriver rådmannen i innstillingen

Planen behandles i plan- og miljøutvalget i Søgne kommune onsdag morgen og Daland er ikke i tvil om at planene vedtas.

- Jeg mener det er et klart flertall for planen. Det blir nok litt forandringer på brygger og noen andre detaljer, men i det store og det hele kommer planen til å bli vedtatt. Det er jeg overbevist om, sier han.

Fremskrittspartiets Bernt Ludvig Daland mener planene om fortetting på Nordre Kalsnes er unike i historisk sammenheng i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no