Kommunestyresalen onsdag 18. oktober

Formannskapet live fra klokken 10.30 onsdag

  Nicolai Prebensen
  18. okt. 2017
  09:25
Onsdag holder formannskapet i Søgne kommune sitt månedlige møte og du kan følge møtet live via kommunens streamingtjeneste her på N247. Onsdag starter sendingen klokken 10.30. I forkant av behandlingen av oppsatte saker skal politikerne på besøk til Songvår på Linnegrøvan.

Oppsatte saker til behandling:
 • PS 81/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 13.09.17
 • PS 82/17 Referatsaker formannskapet 18.10.17
 • RS 24/17 Referat fra styremøte 15.09.17 - Knutepunkt Sørlandet
 • RS 25/17 Svar på søknad om støtte utover kulturmidler til å arrangere lag-NM
 • PS 83/17 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR
 • PS 84/17 Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder i Søgne kommune
 • PS 85/17 Samarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand kommune
 • PS 86/17 Nye veinormal for Søgne kommune - vedtak
 • PS 87/17 Bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommune
 • PS 88/17 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte
 • PS 89/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortaum langs FV 169, Nodenesveien
 • PS 90/17 Eiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering
 • PS 91/17 Evaluering av ordning med elevombud i Søgne
 • PS 92/17 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE
 • PS 93/17 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund vinter 2017 og vår 2018
 • PS 94/17 Kommunale reiser
 • PS 95/17 Søgne kommunes sommerfest 2017
 • PS 96/17 2. tertialrapport - Søgne kommune
 • PS 97/17 Eventuelt formannskapet 18.10.17

Sendingen fra formannskapsmøtet starter klokken 10.30. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no