Ordfører Astrid Hilde og fylkesmann Stein A. Ytterdahl sammen med nye statsborgere bosatt i Søgne. Forsidebildet viser nye statsborgere bosatt i Songdalen med fylkesmann og ordfører Johnny Greibesland. (Foto: Jon Aamodt)

- Flotteste oppgave jeg har

  Jon Aamodt
  15. okt. 2017
  19:36
207 av tilsammen 572 nye norske statsborgere deltok da Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl inviterte til markering av statsborgerskapet i Q42 søndag ettermiddag. Sammen med ordførerne i alle vertskommunene gjennomførte fylkesmannen den høytidelige seremonien hvor alle som har fått innvilget statsborgerskap er invitert til å delta.

- Dette er den flotteste oppgaven jeg har som fylkesmann. Dere har allerede blitt norske statsborgere. Det som skjer i dag er en frivillig markering for de som ønsker å delta, sa Ytterdal i sin innledningstale.

Fra 46 land til Vest-Agder
De som ved denne anledningen feiret sitt nye statsborgerskap kommer fra 46 ulike opprinnelsesland og er idag bosatt i de fleste kommuner i Vest-Agder. 

- Dere nyter godt av statens beskyttelse samtidig som dere slutter dere til grunnleggende verdier som den norske stat er bygget på, sa Ytterdal og trakk i denne forbindelse spesielt fram demokrati og menneskerettigheter som viktige verdier. 

Samtidig oppfordret han de nye statsborgerne til ikke å gi avkall på alle bånd til tidligere hjemland som tross alt er en del av deres opprinnelse.

Alle fikk gave og hilse på ordfører
Den mest høytidelige delen av arrangementet var da alle fikk komme opp og hilse på fylkesmann og egen kommunes ordfører og ta imot en bokgave som synlig tegn på sitt nye statsborgerskap.

- Det er en fin og høytidelig anledning og en flott måte å ønske velkommen på, sa Songdalens ordfører Johnny Greibesland som sammen med sine ordførerkolleger stilte villig opp til fotografering og boksignering etter at det formelle arrangementet var overstått.

- Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet. Jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover, gjentok alle de nye statsborgerne etter fylkesmannen. (Foto: Jon Aamodt)

Stor høytid også da nasjonalsangen ble fremført av forsamlingen. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no