Tinntjønn skole torsdag

Bråstopp på Tintjønn skole

  Nicolai Prebensen
  12. okt. 2017
  15:31
Nullvisjonen bistår ungdomsskolene med sine fagdager om trafikk. 

Torsdag hadde Tinntjønn skole sin fagdag for hele 10.trinnet, og Nullvisjonen holdt innlegg. Rusterapeut Terje Grundetjern fortalte om rus både i og utenfor trafikken, og Team Martin fortalte sin historie. Etter lunsj var det «ringløype» med førstehjelp, bråstoppen og promilleløype.

- Fredag den 13 (!) har Tangvall valgt å ha sin dag, bevisst på datoen, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen til N247.

- Ferskvarepresentasjon
- Denne dagen blir det en del av det samme, men i tillegg får vi ferskvarepresentasjon. Kvinesdal kommune som i år vant den nasjonale trafikksikkerhetsprisen for målrettet og godt arbeid, blant annet fordi bygdas ungdom har gått sammen om kampanjen «Kjør med ved» har laget en film om bygdeproblemet. Her kommer initiativtaker Marte Nilsen som nå er elev på transportfag på Vennesla vgs og forteller om ulykkeskultiren i bygda. Hun spør også om den er så annerledes enn andre i andre bygder. Etter dette skal vi også bort til KBR på Salemsveien og droppe en bil og se frigjøringen som som skjer i etterkant, avslutter han.

Samtlige elever i tiendeklasse på Tinntjønn skole fikk prøve seg i Statens vegvesens "bråstoppen" i enn hastighet av ti kilometer i timen. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no