Kommunalsjef Gustav Skretting og ordfører Astrid Hilde i Søgne kommune. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

«Fri flyt» saken: Alkohol utgjorde 28 000 kroner av i alt 204 000 kroner

  Nicolai Prebensen
  12. okt. 2017
  10:21
Årets sommerfest for kommunens politikere og de ansatte i Søgne kommune hadde en totalkostnad på 204 000 kroner. Av denne summen utgjør fri alkoholservering 28 000 kroner, i følge rådmannens saksfremlegg for formannskapsmøtet 18. oktober.

Det var ordfører Astrid Hilde som i formannskapsmøtet 13, september ba om en redegjørelse om kostnader og gjennomføringen av sommerfesten i kommunen. Dette særlig med henblikk på servering av alkoholholdig drikke på kommunens arrangementer generelt og kommunens sommerfest spesielt.

Saksbehandler Gustav Skretting skriver i fremlegget at "festen åpnet med en rekke innslag og tale i kultursalen. Cirka klokken 18.40 gikk gjestene til bords der det ble servert reker og drikke til maten. Drikken som ble servert var øl, hvitvin, pærecider, mineralvann og eplemost. Sistnevnte var for anledningen handlet inn fra vinmonopolet. Dette på bakgrunn av at komiteen ønsket at de som ikke drakk alkohol også skulle kunne nyte god drikke til rekene".

- Drikke til maten
Skretting skriver videre at "frem til cirka klokken 20.00 ble det servert drikke til maten. Deretter ble det opprettet en bar der ansatte kunne kjøpe øl, vin, mineralvann eller cider dersom de ønsket det. Når det gjelder regler for alkoholservering i kommunal regi, har dette jevnlig vært oppe til drøftelse i enhetsledersamlinger og i kommunens arbeidsmiljøutvalg for at kommunens ledere og ansatte skal ha et bevist forhold til dette. En har i disse diskusjonene lagt til grunn at hovedregelen er 2 enheter alkohol ved kommunale tilstelninger".

- Til orientering
Rådmannens forslag til vedtak i saken er at denne tas til orientering. "Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil dette skje i forbindelse med etablering av ny kommune".

Saksbehandler fremhever de ansattes frivillige arbeid og engasjement i forbindelse med arrangementet:

"Det er kjempehyggelig for meg som rådmann å kunne vise at vi setter pris på de ansatte i kommunen ved å invitere til en årlig sommerfest for alle ansatte. Selv om det er rådmannen som offisielt inviterer, så går det på rundgang å arrangere festen. I år var det Hjemmetjenesten som sto bak arrangementet. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at det var en veldig hyggelig og morsom fest i år og de skal ha en stor takk for et flott arrangement". 

- Flott ramme
"Det samme skal dykkerklubben ha som på dugnad er med og setter en flott ramme rundt arrangementet (Bildet over: Steinar Monsen i Søgne Dykkerklubb). En sommerfest der over 300 ansatte koste seg med oppvisning og standup i kultursalen, sangkonkurranser, samt «Svein og di» fra Mandal som spilte opp til dans", avslutter saksbehandler.

Enhetsleder i hjemmetjenesten i Søgne kommune, Anne Lise Sandbakken hadde ansvaret for gjennomføringen av årets fest. Hun skrev i et leserinnlegg i N247 at hun ikke kjente seg igjen i beskrivelsen som var gitt av sommerfesten i kommunen torsdag 7. september på Søgne gamle prestegård. (Foto: Arkiv, Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no