Hengebroa til Birkelid fikk store skader under flommen. Politikerne i Songdalen håper på en rask løsning for å gjenopprette forbindelsen over elva. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

- Viktig å få på plass hengebroa fort

  Jon Aamodt
  11. okt. 2017
  21:05
Administrasjonen i Songdalen kommune informerte onsdag medlemmene i formannskapet om arbeid og konsekvenser under og etter flommen som rammet kommunen de første dagene i oktober.

- Hengebroa til Birkelid er satt ut av drift, det viktigste her var å først sikre broa og hindre at det ødelagte brokaret forsvinner ut i elva. Det kan ta tid å ha erstatning på plass og jeg skjønner at dette kan synes uheldig for mange, sa rådmannen i sin orientering.

Han la til at administrasjonen nå vil følge opp saken i forhold til eventuell erstatning og forsikring. 

Finnes løsninger
Assisterende rådmann Kjell Sverre Langenes som også er kommunens beredskapsansvarlige informerte formannskapet om kontakt han hadde hatt onsdag med Statens vegvesens avdeling for bruforvaltning. En representant for avdelingen hadde vært på befaring av den ødelagte broa og opplyste at det finnes løsninger. Det er imidlertid en forutsetning at det gjøres grundige undersøkelser av grunnen og det blir til sist et økonomisk spørsmål om valg av løsninger.

Håper på rask løsning
Ordfører Johnny Greibesland håper en løsning med broa ikke tar for lang tid.

- Det er viktig å få dette på plass. Vi må sjekke naturskadefondet og andre løsninger og jeg tror det skal være overkommelige kostnader for å få dette til, sa Greibesland.

Formannskapet gav sin tilslutning til at rådmannen kan disponere inntil en million kroner knyttet til nødvendige tiltak i etterkant av flommen. Dette vil i første rekke være snakk om opprydding og utredning av mulige tiltak.

Forøvrig mente rådmannen at det ikke kan utelukkes strengere nasjonale føringer for skadebegrensning ved ekstremvær. Han la også til at evaluering og læring i etterkant av hendelsen er forhold man vil komme tilbake til.

Administrasjonen i Songdalen med rådmannen i spissen orienterte onsdag medlemmene i formannskapet om tiltak under og etter den store flommen i kommunen. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no