Terje Nuland i arealenheten i Søgne kommune foreslår et nytt gebyrregulativ i kommende økonomiplan. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vil gi mengderabatt på tomteoppmålinger

  Nicolai Prebensen
  12. okt. 2017
  13:36
- Vi har et prinsipp i kommunen om at oppmåling skal drives for selvkost. Av den grunn vil vi i økonomiplanen for 2018 til 2021 foreslå å gi rabatt ved oppmåling (fradeling) av flere tomter samtidig, sier Terje Nuland i arealenheten i Søgne kommune.

Nuland forteller at et slikt arbeid skal koste det det koster, hverken mer eller mindre.

- Moderne utstyr
- Vi har moderne utstyr til oppmåling og arbeidet går unna, spesielt når det er mange tomter som skal måles på samme felt. Tidligere dreide oppmåling seg ofte om enkelttomter. Tidene forandrer seg og nå er vi ofte ute på store felt, slik som Kjellandsheia og Ausviga. Derfor har vi regnet oss frem til et system som gir 10 prosent rabatt ved oppmåling av tre til fem tomter, 25 prosent fra seks til ni tomter og femti prosent fra 10 tomter og oppover, sier Nuland til N247 onsdag ettermiddag.

Han sier videre at de aller fleste tomtene de måler i dag er mellom 400 til 600 kvadratmeter.

- Vi foreslår å gjøre noe med det regelverket også. I dag har vi forskjellige gebyrer på tomter over og under 500 kvadratmeter. Vi mener at det blir litt feil når man må betale ett gebyr for en tomt på 499 kvadratmeter og et høyere på en tomt på 501 kvadratmeter. Derfor legger vi inn i samme forslag å likestille alle tomter fra 100 til 1000 kvadratmeter. Dette vil gi et mer rettferdig system, sier Nuland.

- Dette betyr en vesentlig mindre inngang av oppmålingsgebyr?

- Ja, men skal vi drive etter selvkost, så skal vi det. Jeg har sett regnskapene, sier Nuland og legger til at han har hatt uformelle møter med Kristiansand kommune om samme sak.

- Kollegaen min i Kristiansand tente på ideen, og sannsynligvis vil også den kommunen innføre det samme gebyrregelverket. Om politikerne godtar denne endringen vil jo vise seg, men jeg har tro på at dette lar seg gjennomføre, sier Terje Nuland.

- Fradelte 37 tomter for snaue to måneder siden
- Det er bra at administrasjonen i Søgne kommune tar tak i dette. For oss var dette nytt. Vi betalte nylig for fradeling av 37 tomter på Kjellandsheia Syd og betalte 24000 kroner per tomt, sier Ole Johan Bueklev (bildet under) i Repstad Eiendom AS til N247 onsdag ettermiddag.
- Vi fikk litt rabatt, 10 prosent eller noe lignende, men det er forskjell å betale nesten 1 million kroner for noen dagers arbeid, mot rundt 500.000 kroner hvis det nye gebyrregulativet blir vedtatt av politikerne, sier han.

- Ikke skuffet
Bueklev sier at han ikke kan være skuffet for at dette sannsynligvis slår inn i løpet av kort tid. Økonomiplanen for 2018 til 2021 skal vedtas av kommunestyret innen årsskiftet.

- Dette er bra for andre utbyggere og vi kommer sikkert til å regulere nye områder i fremtiden. Da vil jo dette slå positivt ut for oss også når den tid kommer, avslutter han.

Et nytt gebyregulativ for tomteoppmåling vil gi utbyggere 50 prosent rabatt hvis mer enn ti tomter skal oppmåles. (Foto: Anders Martinsen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no