Tjenesteutvalget i Søgne kommune.

Tjenesteutvalget live onsdag

  Nicolai Prebensen
  11. okt. 2017
  09:20
Program:
09.00 – 10.30: Omvisning på Lunde skole
10.45 – 11.30: Diverse Informasjonssaker
 • Status «På’an igjen» v/Anette Berg og Harald Berntsen
 • Prognose – antall flyktninger i 2018 v/Harald Berntsen
 • Status – forebyggende arbeid oppsøkende virksomhet rettet mot 78-åringer v/ Liv Solfrid Vikse
 • Status fra SLT- koordinator
 • Presentasjon fra enhet for barnehager
11.30 – 12.00: Lunsj
12.00 - : Informasjonssaker fortsetter

Behandling av ordinære saker:
 • PS 57/17 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2017
 • PS 58/17 Referatsaker 11.10.2017
 • RS 24/17 Møte i samarbeidsutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17
 • RS 25/17 Møte i skolemiljøutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17
 • PS 59/17 2. tertialrapport - Søgne kommune
 • PS 60/17 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE
 • PS 61/17 Eventuelt - u.off. 11.10.2017
 • PS 62/17 Eventuelt 11.10.2017
Leder Christian Eikeland sier til N247 at livesendingen starter klokken 10.45. 

Christian Eikeland (FrP) leder tjenesteutvalget i Søgne kommune. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Før oktobermøtet i tjenesteutvalget i Søgne kommune settes skal politikerne på omvisning til "Nye Lunde skole". (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no