Gang- og sykkelbroa over Sygna ved Volleberg og over til Birkelid ble totalskadet under flommen og er stengt for all trafikk. (Foto: Nicolai Prebensen)

Ødelagt gang- og sykkelbro skaper frustrasjon

  Nicolai Prebensen
  07. okt. 2017
  16:50
- Enten må elevene fra Søgne og lengre vestfra gå av bussen ved Volleberg å gå helt rundt, eller så må de bytte buss ved Volleberg eller Brennåsen for å komme seg helt frem til Oasen skole fra mandag av. Ett månedskort koster 360 kroner og vi har tre barn på Oasen, sier Tore Larsen til N247 lørdag ettermiddag.

Totalskadet
Bakgrunnen for saken er at gang- og sykkelbroa over Sygna ved Volleberg ble totalskadet under flommen, og Songdalen kommune har stengt broa. Elever som bor vest for Songdalen har ikke rett på skyss lengre enn til kommunegrensa, og må besørge resten av transporten selv.

- Agder Kollektivtransport (AKT) mener at elevene må kjøpe månedskort slik at de kan bytte buss å komme seg helt frem. Dette er ikke greit for de minste barna og dyrt for oss som har flere barn på skolen. Ved kjøp av månedskort får ikke elevene gratis skyss til kommunegrensa slik loven tilsier. Månedskortene gjelder for hele strekningen hjemmefra til og skolen.

- Overfører problemene
- Jeg mener bestemt at i en slik ekstraordinær situasjon bør AKT kunne utvide gyldigheten på de busskortene elevene allerede har fått til å gjelde helt frem til skolen, eller gjeninnføre kompensasjon for foreldrekjøring. Jeg mener det blir feil av AKT å overføre problemene til foreldrene, når en slik situasjon har oppstått, sier Larsen.

Oasen skoles hjemmeside skrives det at det arbeides med en løsning med AKT. Skolen bekrefter at AKT påpeker at elevene utenfor Songdalen selv må koste transporten innenfor kommunegrensa i Songdalen.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Hengebroa fra Volleberg til Birkelid bærer preg av å ha vært utsatt for store krefter under flommen og er nå stengt. (Foto: Nicolai Prebensen).

«Søgne- og Mandals-elever: Når det gjelder Søgne-elevene har AKT ansvar for transporten frem til kommunegrensen. Når broen nå er ødelagt, vil en stor del av transporten skje gjennom Songdalen kommune. Foresatte må dessverre betale for denne transporten ved å løse månedskort/barnekort for elevene. Det settes opp bussløsninger, men AKT påpeker at transporten i en annen kommune enn hjemkommunen egentlig er et foreldreansvar. Minst en buss fra Søgne vil kunne gå direkte inn til skolen, mens det sannsynlige er at mange må bytte buss i Brennåsen», skriver skolens ledelse på hjemmesiden.

Skolen ber også foreldre som planlegger å kjøre barna til skolen i privatbiler om å koordinere med andre familier da Birkenesveien allerede er sterkt trafikkbelastet.

N247 kommer tilbake til denne saken mandag.
Sist oppdatert 09.10.2017 klokken 14:38 av Endre Ottem

Hengebrua til Birkelid fra Volleberg ble totalskadet under flommen sist helg. (Foto: Nicolai Prebensen)

Dette bildet er tatt under flommen for en uke siden. (Foto: Reno Kojic)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no