Pressemelding fra Norges Bondelag
Norges Bondelag har fredag ettermiddag sendt ut pressemelding om halmballer. Også lokalt jobbes det med problemet, en sak vi kommer tilbake til. (Foto: Nicolai Prebensen)

Rundballer og plast i vassdragene etter flommen

  Nicolai Prebensen
  06. okt. 2017
  16:51
Etter rekordflommen over det meste av Agderfylkene er et av de mest synlige sporene rundballer og plast i og nær vassdragene. (Rundballer er pressa gras samlet som vinterfôr til storfe og sau.)

Dette er en situasjon vi i landbruket er lite glad for, og vi beklager at landbruket blir synlig på denne måten.

Når den mest akutte fasen med å berge så mye fôr som mulig er over vil vi i Bondelaget kontakte de mest berørte kommunene og be om et samarbeid om nødvendig opprydding i vassdragene. Erfaringer fra tidligere er at vi under slikt ryddearbeid finner mye annet søppel også. Vi vil be kommunene bidra, både med håndtering av det avfallet som samles og til at f.eks. elveeierlag eller andre også kan bidra.

Rydding i vassdrag med sterk strøm, kaldt vann og ustabile elvebredder er farlig arbeid. Vi må derfor be om forståelse for at dette kan ta tid. Vi vil ikke sette mennesker i fare.
Etter uværet «Synne» for snart to år siden har landbruket hatt fokus på sikrere lagring av rundballer. De fleste bønder har i år lagret fôret på antatt flomsikre steder. Men som vi har sett på bilder de siste dagene ble denne flommen langt større, og kom raskere, enn mange kunne forutse. Derfor gikk det dessverre galt mange steder allikevel. 

Flommen kom brått på oss alle. Vi har sett parkerte biler, lastebiler og andre maskiner under vann. Slike kjøretøy er raskere å flytte enn et lager av rundballer som må flyttes en og en.

Flere steder, på trygge plasser, er bønder i Agder i gang med rydding. Mange har lagt ned et stort arbeid allerede.

For mange bønder medfører tap av rundballer både praktiske og økonomiske utfordringer. Husdyr skal ha mat og erstatninger for slikt tap av fôr er begrenset. 
Landbruket er nok en av de næringene som merker klimaendringer med «varmere, våtere, villere» raskest. Den beste jorda er elveavsetninger og ligger nødvendigvis nær vassdrag. Bondelaget har økene fokus på hvordan vi kan tilpasse oss et endret klima. Trygg lagring av rundballer vil selvfølgelig få stor oppmerksomhet framover.

Vest-Agder Bondelag
Kontaktpersoner:
Tor Erik Leland, fylkesleder, tlf 470 11 157
Finn Aasheim, organisasjonssjef, tlf 922 95 713

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no