Lørdag kan du stille spørsmål og få informasjon fra Ann-Kristin Andersen som sammen med flere markerer Rosa sløyfe 2017 på Tangvall i Søgne. (Foto: Jon Aamodt)

Rosa sløyfe 2017

  Jon Aamodt
  06. okt. 2017
  12:01
Oktober er tid for årets Rosa sløyfe-aksjon i regi av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. I år rettes fokus mot senskader etter brystkreftbehandling. Målet er å øke kunnskapen om senskader, slik at det skal bli lettere å forstå at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.

Stand på Tangvall lørdag
Hilde Barøy og Ann-Kristin Andersen fra Søgne er to av de mange som lever med senskader etter brystkreftbehandling. Lørdag skal de to være med å markere Rosa Sløyfe på Tangvall.

- Vi er på Tangvall fra cirka klokken 11.00 til 14.00 og vi kommer til å bli lette å finne med diverse rosa saker rundt oss, sier Ann-Kristin Andersen.

Andersen har selv vært gjennom kreftbehandling og forteller at hun merker godt at kroppen ikke er som før hun ble syk.

- Det er ikke alltid så lett for andre å forstå. Vi ser jo helt friske ut, men jeg merker både på konsentrasjon og hukommelse at jeg ikke kan yte på samme nivå som tidligere, sier hun.

- Inger spørsmål er for dumme
- Når vi ikke orker alt lenger, må vi velge hva vi kan orke, hverdagslivet blir endret og vi må jobbe for å holde kroppen i form. Det er slike saker vi vil informere om. Det er mange som lurer på mye, og ikke alle synes det er like lett å spørre. Bare spør oss, sier hun og legger til at ingen spørsmål i denne sammenheng er dumme.

Andersen forteller også om et stor engasjement for Rosa sløyfe her på Sørlandet. 

- Jeg har vært på stand tidligere år både i Kristiansand og Søgne, men det er ekstra hyggelig å være her i bygda. Folk støtter veldig bra opp om aksjonen, kanskje det er fordi vi her treffer folk vi kjenner fra hverdagen, sier hun.

Ni av ti overlever
Hvert år får over 3400 kvinner og noen få menn i Norge brystkreft. Heldigvis overlever ni av ti, men minst en av tre brystkreftpasienter får senskader. 

- Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger. Enten de er fra familie, venner og ikke minst arbeidsgivere, sier Anne Lise Ryel som er generalsekretær i Kreftforeningen. 

Styreleder i Brystkreftforeningen Ester-Johanne Sande sier at behovet for økt kunnskap om senskader er enormt, både blant pasientene selv, helsepersonell og befolkningen for øvrig.

Rosa sløyfe
Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter. 

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. (Foto: Agnete Brun)

Rosa sløyfe 2017 har fokus på senskader etter kreftbehandling. (Foto: Steffen Aaland)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no