- Salg på tvers av kommunegrenser vil trolig bli mer vanlig, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet. (Foto: Arkiv)

Netthandel av alkohol

  Jon Aamodt
  05. okt. 2017
  14:13
Alkoholloven åpner for at det kan gis bevilling til netthandel av øl. Menybutikken ved Rona i Kristiansand har fått bevilling fra Kristiansand kommune til å selge alkoholholdig drikke med mellom 2,50 og 4,75 volumprosent alkohol via netthandel.

Butikken har i tillegg søkt bevilling i nabokommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Lillesand. Dette gjøres for at også kunder fra disse kommunene skal kunne handle de aktuelle produktene via nettet for hjemkjøring til egen adresse. Rådmannen i Songdalen ber formannskapet fatte vedtak som tillater netthandel med de aktuelle varene også i Songdalen. Salgstiden som tillates er fra klokken 08.00-20.00 mandag til fredag og 08.00-18.00 på lørdager.

Det settes som betingelse at det ved utkjøring skal kreves legitimasjon og kvittering fra kunden. Kjørelister med kvittering og legitimasjonsopplysninger skal oppbevares lett tilgjengelig for kontroll.

- Blir mer vanlig
Rådmannen skriver i sin innstilling at denne formen for salg på tvers av kommunegrense trolig vil bli mer vanlig. Det har vært dialog mellom de berørte kommunene blant annet med fokus på kontrollrutiner. Ettersom dette er en ny ordning, kan det bli aktuelt med noe hyppigere salgskontroll i en oppstartsperiode.

Alkoholloven har bestemmelser som er særlig aktuelle ved nettsalg. Salget må skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser, men innehaver av kommunal bevilling for nettsalg har likevel lov å legge ut bilder av produktene som grunnlag for gjennomføring av nettsalget.

Formannskapet i Songdalen skal ta stilling til søknaden om salgsbevilling i sitt møte 11. oktober. 

Kristiansand kommune har gitt salgsbevilling for netthandel av øl. Rådmannen i Songdalen anbefaler formannskapet å gi tilsvarende bevilling til søker, (Foto: Arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no