Vil samarbeide de neste årene. F.v. Egel Terkelsen (FrP), Tom Løchen (H), Aril Berge (V) og Torfinn Kleivset (KrF). (Foto: Nicolai Prebensen)

Politisk maktskifte i Søgne

  Nicolai Prebensen, Jon Aamodt
  28. sept. 2017
  20:34
Onsdag kveld samlet politikere fra Høyre, Frp, Venstre og KrF seg på et ukjent sted og la planer for et politisk maktskifte i Søgne. Torsdag kveld ble planene presentert for N247.

- Intensjon
- Vi har en intensjon om å lage et budsjett sammen. Alle fire partiene er enige i at vi skal jobbe sammen for et godt budsjett for Søgne de kommende årene, og vi mener at det borgerlige alternativet er det beste for bygda, sier Tom Løchen (H), Arild Berge (V), Torfinn Kleivset (KrF) og Egel Terkelsen (FrP) torsdag kveld.

Blir intensjonen gjennomført får vi et politisk maktskifte i Søgne de kommende årene. I formannskapet gir den nye koalisjonen et flertall på fem mot fire og i kommunestyret vil koalisjonen få et flertall på 16 mot 11. Etter valget i 2015 gikk både Venstre og FrP i budsjettkoalisjon med AP, Senterpartiet, SV, og MDG.

Det var en Høyreledet koalisjon med ordfører Åse Severinsen i spissen som hadde flertall i kommunestyret før valget høsten 2015. Valgresultatet den høsten indikerte et fortsatt borgerlig kommunestyre. Høyre, FrP, KrF og Venstre fikk til sammen 16 representanter av 27. Selv uten Venstre ville de tre partiene sitte med 14 representanter og ha flertall i kommunestyret. Alt lå til rette for fortsatt samarbeid på den borgerlige fløyen.

Kamp om posisjoner
Slik gikk det ikke. Som vi husker fikk Arbeiderpartiet ordføreren de neste fire årene etter at forhandlingene på borgelig side gikk i stå. Både FrP og KrF insisterte på ordførerstillingen. Høyre var villig til å gi fra seg både ordfører og varaordfører til henholdsvis KrFs Torfinn Kleivset og FrPs Egel Terkelsen mot at de selv fikk lederposisjon i kommunale utvalg med unntak av ett som skulle gå til FrP.


Det store hinderet
Det var til slutt kampen om ordførervervet som ble en uoverstigelig hindring og stoppet det borgerlige samarbeidet. I etterkant lå veien åpen for at Arbeiderpartiet kunne overta ordførerstolen med støtte fra en bred koalisjon hvor FrP fikk nøyaktig samme uttelling som de ble tilbudt fra den borgerlige fløyen, varaordfører og en utvalgsleder. KrF og Høyre ble etter dette stående utenfor koalisjonen som sammen skulle styre Søgne de følgende fire år.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Koalisjonen etter kommune- og fylkestingsvalget i 2015. F.v.: Senterpartiets Bjarne Bentsen Lieng, Per Kjær (SV), Astrid Hilde (Ap), Egel terkelsen (FrP), Yngvar Monstad (MDG) og Arild berge (V). (Foto: Nicolai Prebensen).

Bruddet
Spenningene i den noe uvanlig koalisjonen mellom Arbeiderpartiet, FrP, Venstre, Sp, SV og MDG viste tegn på tretthetsbrudd allerede tidlig i 2016. Ett år etter at alliansen ble inngått fikk offentligheten se klare tegn på ulike oppfatninger da ordfører og varaordfører stod på hver sin barrikade. Situasjonen toppet seg da ordføreren forlot formannskapsmøtet 16. november 2016 og ble direkte sykemeldt.


- Dette handler om å få Søgne tilbake på «sporet» og tenke politikk til beste for bygdas innbyggere. Vi er ikke langt unna en kommunesammenslåing og vi må legge til rette for å få mest mulig på plass innen den tid, sier Arild Berge (V).

- Kommer en avtale på plass får vi til et fantastisk samarbeide politisk. Vi må begynne å diskutere politikk igjen og ikke bare diskutere alt annet, skyter Torfin Kleivset (KrF) inn.

Egel Terkelsen (FrP) forteller videre at den avtalen som ble undertegnet for to år siden skal fullføres.

- Holder ord
- Vi diskuterte dette i går, og alle er enige i at vi skal holde ord. Det eneste vi hadde en binding på i avtalen med AP, SV, MDG og SP var en «fredning» av eiendomsskatten i to år. Nå er to år gått, sier han.

De fire gruppelederne forteller at styrene i de forskjellige partiene er informert og skal enstemmig ha bifalt intensjonen om borgerlig samarbeid etter to års delvis fravær.

- Vi må starte jobben nå, og vil like over høstferien sette oss sammen for å bygge en økonomiplan for de kommende årene. Ikke minst må vi få på plass en skikkelig demensplan. Den føler vi har ligget litt brakk en tid, sier Tom Løchen (H).

- Positivt «trykk»
- Vi skal få tilbake det positive «trykket» i Søgne. Det har vært mye uro og nå skal Søgne og bygdas innbyggere være i fokus, ikke politikere. Optimismen er på vei opp, slår Torfinn Kleivset fast.

På spørsmål om det ligger andre forhold bak dette samarbeidet får N247 til svar at vi kan stille spørsmålet, men vi kommer ikke til å få svar.

Inn fra kulden: En fornøyd Torfinn Kleivset forlater kommunestyresalen i forvisshet om at han fremover skal drive med politisk arbeide med tanke på Søgne innbyggeres beste. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no