Søgne rådhus torsdag 28. september.

Kommunestyret torsdag kveld live

  Nicolai Prebensen
  28. sept. 2017
  12:37
Kommunestyret i Søgne har sitt septembermøte på rådhuset på Tangvall klokken 17.30 torsdag kveld. Via Søgne kommunes streamingstjeneste kan du følge møtet live på N247. Sendingen stoppes under pauser og når saker unntatt offentligheten behandles.

Sakene som behandles torsdag er: (Dokumentene finner du her)
 • PS 96/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 31.08.17
 • PS 97/17 Referatsaker kommunestyret 31.08.17
 • RS 14/17 Protokoller fra generalforsamling - Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS og protokoll fra selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA - mandag 12. juni 2017
 • RS 15/17 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Varodd AS 25.08.17
 • RS 16/17 Særutskrift Godkjenning av festeavtale mellom Stiftelsen Langenes arbeidskirke og Søgne kommune
 • PS 98/17 Sluttbehandling - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404
 • PS 99/17 Endringer i ekteskapsloven. Kommunale vigsler fra 1.1.2018.
 • PS 100/17 Deltakelse i styrevervregisteret
 • PS 101/17 Saksfremlegg - Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
 • PS 102/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030
 • PS 103/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand
Sist oppdatert 28.09.2017 klokken 13:02 av Nicolai Prebensen

Kommunestyret i Søgne har møte i rådhussalen klokken 17.30 torsdag. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no