Steinar Monsen i Søgne Dykkerklubb var skjenkeansvarlig under sommerfesten til Søgne kommune 7. september. Nå har han sendt et brev til Søgne kommune om saken. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

«Fri flyt» saken: Skjenkeansvarlig svarer

  Nicolai Prebensen
  24. sept. 2017
  15:26
Det var Søgne Dykkerklubb som hadde ansvaret for skjenkingen under kommunens sommerfest på Søgne gamle prestegård den 7. september.


Steinar Monsen i klubben hadde det overordnede ansvaret for skjenkingen og har sent brevet (under) til Søgne kommune.

"Til den det måtte angå.
 
Jeg var skjenkeansvarlig når dykkerklubben påtok seg vakthold og servering på kommunens personaltilstelning.

Det ble servert velkomstdrink og litt over halvparten valgte alkoholfritt.

Til rekene, i nesten to timer, var det fri mat og drikke. Vi satte noe på bordene og leverte ut litt underveis. 14 vakter gikk hele tiden rundt bordene og ryddet samtidig som de kontrollerte om noen ble for påvirket.

Vi kontrollerte endel vesker med mer for å sjekke om noen hadde med alkohol inn, men fant ikke noe hverken da eller ukjent tomgods etterpå. Et par personer ble stoppet da de ville forlate skjenkeområdet med litt i glasset, men det var av uvitenhet.
 
Vi satte ut diverse alkoholfri drikke, og hvis noen bord har fått for lite alkoholfritt beklager jeg det. Vaktene forsøkte etter beste evne å ordne alt gjestene ba om, og vi hadde rikelig alkoholfritt å velge i.

Jeg ble spurt om drikke med kullsyre uten sukker, men det hadde vi ikke. Litt før kl 21.00 samlet vi inn det meste av uåpnede bokser på bordene og begynte salg av alkohol, men det gikk lite.

Jeg fikk ingen beskjeder fra vaktene om at noen hadde fått for mye, og fikk ikke inntrykk av særlig mye rus. Til «firmafest» å være var det heller lite drikking.
 
Kommunen bør ha en avklart alkoholpolitikk på tilstelninger framover, men at alkoholen "fløt fritt" stemmer overhodet ikke med måten vi ivaretok vårt ansvar som skjenkeansvarlig på eller inntrykket vi fikk av selskapet.

Vårt inntrykk var svært mange glade mennesker fra alle avdelinger i kommunen som trivdes i hverandres selskap med konkurranser, underholdning og dans til de siste gikk rundt midnatt. Jeg låste av kl 01.00 etter at vi var ferdig å rydde.
 
Angående bonger; Hvis det skulle vært to bonger til hver person ville det vært delt ut ca 600 bonger til de tre hundre frammøtte – dvs 150 mer enn vi serverte drikkeenheter.

Da kunne vi ikke samlet inn uåpnede bokser etter maten. Jeg har vært sjenkeansvarlig på endel arrangementer og har et bestemt inntrykk av at hvis man får bonger og ikke drikker gis de til sidemannen som i sin tur føler at han eller hun må bruke de opp.

Det skaper kanskje mer drikkepress enn uten bonger. Etter mine erfaringer er bonger et dårligere virkemiddel for å begrense drikking og drikkepress enn det er å begrense tidsrommet for servering.
 
Dykkerklubben får noen kroner for dugnaden, og medlemmene stiller villig opp ettersom det er svært trivelig på disse tilstelningene der folk fra alle kategorier og aldre møtes for å ha det godt sammen".

Steinar Monsen
Skjenkeansvarlig
Søgne Dykkerklubb
Sist oppdatert 24.09.2017 klokken 17:59 av Jon Aamodt

Steinar Monsen i Søgne Dykkerklubb. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no