Aftenpostens Beijing-korrespondent har nylig vendt tilbake til hjembygda Søgne. Onsdag og torsdag har han holdt foredrag for rundt 300 tilhørere. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Tar snart igjen USA

  Nicolai Prebensen
  21. sept. 2017
  22:23
- Kina har utviklet seg enormt etter Mao Zedongs død. Spesielt fra begynnelsen av 90-tallet og frem til i dag har landet vokst til å ha verdens nest største økonomi. I løpet av få år vil Kina passere USA og lede verden økonomisk sett. Det må vi bare forholde oss til, sa Aftenpostens nylig hjemkomne Beijing-korrespondent, Jørgen Lohne til rundt 60 lydhøre tilskuere i biblioteket på Søgne rådhus torsdag kveld.

Onsdag fylte han kultursalen på Søgne gamle prestegård hvor korrespondenten holdt foredrag under Senioruniversitetets arrangement med samme tema, «Slik forandrer Kina verden - også Norge».

Fire år
Lohne og familie har tilbragt fire år i Beijing og vendte nesen hjemover i august. I tiden før Kina-oppholdet var han Midtøsten-korrespondent med base i Amman.

- I Kina har utenlandske borgere det veldig bra. Vi har hatt fire fantastiske år og har skaffet oss en masse venner i landet. Kina har lagt ned vannvittige ressurser i å bekjempe ekstrem fattigdom og kinesere har også en hurtig stigende levestandard. 700 millioner mennesker er til nå hentet ut av ekstrem fattigdom og det gir resultater, sa han.

Avtagende luftforrurensing
Lohne snakket om frihet og ufrihet. Utlendinger som blir overvåket og passet på av myndighetene og om en avtagende luftforurensning i de store byene. Noe som er et folkekrav i Kina og som myndighetene tar på alvor.

- Partiet vil ikke ha folket mot seg, og har lempet mye på folks frihet, sa han videre på sin rolige og lune måte.

Egne sosiale media
- Kinesere får ikke bruke Twitter, Facebook og Google, men landet har sine egne sosiale media og så lenge du ytrer din frie mening, uten å oppfordre andre til å mene det samme eller maner til demonstrasjoner er det helt i orden for de millioner av «moderatorer» som sitter og overvåker nettrafikken i landet.

- Utenlandske journalister får gjerne telefonen hacket slik at politiet til enhver tid vet hvor de befinner deg. Noen han selv fikk bekreftet under en reise da hans venn og tolk flere ganger ble oppringt og fortalt hvor de var og at de nærmet seg et konfliktområde. Det var «forbud» fra myndighetene om å reise inn i områder hvor befolkningen var i utakt med myndighetene, og uroligheter mellom politi og befolkning hadde oppstått. Slike reportasjer er uønsket, sa Lohne.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Jørgen Lohne i prat med «gamle» kjente på rådhuset i Søgne torsdag kveld. (Foto: Nicolai Prebensen).

Partnere
Han fortalte videre at verden kommer til å følge og være partnere med Kina i overskuelig fremtid.

- Det er slik at det i Kina nå snakkes om å gå bort fra all bilproduksjon som bruker fossilt brennstoff. Det vil bety at resten av verden vil følge etter. De store bilprodusentene i verden bygger sine biler i landet, og innføres et forbud mot fossilt brennstoff vil resten av verden følge etter. Slik er det bare med store økonomier og billig arbeidskraft, slo han fast.

Menneskerettigheter
Lohne var også innom Norges holdning til menneskerettighetene i Kina, og mangel på kommunikasjon mot landet i så måte. Journalisten var klar på at Norge skal fortsette å jobbe for den positive utviklingen som nå er i gang mellom landene etter boikotten i 2010 da dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Men, Lohne var også helt klar på at Norge burde diskutere disse spørsmålene med kineserne, både nå og i fremtiden.

Etter et rundt en times foredrag ble det åpnet for spørsmål. I rundt en halvtime svarte journalisten på mange gode spørsmål fra et vel orientert publikum.

Søgne-mannen skal nå tilbake til hovedredaksjonen i Oslo og skal jobbe med journalistikk så lenge; - jeg har lov til det, slik han selv uttrykte det til N247s reporter i rådhuset torsdag kveld.

Kultursalen på Søgne gamle prestegård var fullsatt onsdag, torsdag møtte 60 til 70 interesserte i biblioteket i Søgne rådhus for å høre om "Kina før og nå", og fremtiden til landet. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no