- Politikerne i Søgne burde egentlig fått ei kake, men det er vel ikke lov, sier Harald Evensen etter at plan- og miljøutvalget gav dispensasjon for omsøkt garasjebygg. (Foto: Nicolai Prebensen)

Skryt til lokalpolitikerne

  Jon Aamodt
  22. sept. 2017
  17:24
Det har vært en fantastisk grei prosess. Politikerne har virkelig jobbet for meg og det er jo det de skal gjøre, hele sulamitten. De burde egentlig fått ei kake, men det er vel ikke lov, sier Harald Evensen lattermildt til N247.

Evennsen bor i Liane, litt vest i bygda i landlige omgivelser. Huset fra 1800-tallet har hverken loft eller kjeller, så da han skulle planlegge ny garasje, søkte han om et romslig bygg med plass til biler, gressklipper, verktøy, hagemøbler og litt til.

For stort
Administrasjonen behandlet søknaden etter kommunale retningslinjer og her er størrelse på garasjer begrenset. Både grunnflate og høyde må være innenfor normer som er satt for kommunen. Imidlertid kan det dispenseres fra dette regleverket dersom gitte forutsetninger er til stede. Innstillingen til plan- og miljøutvalget gikk ut på at garasjen kunne tillates dersom størrelsen ble redusert i henholdt til generelle normer. Da ville ikke Evensen fått den ekstra plassen har mener å ha behov for til lagring av ting og tang.

De arealmessige begrensninger som legges på blant annet garasjer er delvis begrunnet i at man ikke ønsker at bygninger utenom eiendommens hovedhus skal kunne benyttes til boligformål. Da plan- og miljøutvalget behandlet saken onsdag fremmet FrP forslag om å tillate garasjen etter søkerens ønske, men med forutsetning at "Ingen deler av garasjen tillates innredet til varig opphold".

Fikk medhold i utvalget
Dette forslaget fra FrP ble vedtatt i utvalget mot to stemmer (Ap, MDG).

- Jeg trenger plassen og dette er ikke til sjenanse for naboer eller andre. Politikerne har gjort en «knagande god jobb» og fortjener et stort klapp på skuldra, avslutter Evensen.

Utbygger Harald Evensen skryter av lokalpolitikerne som har behandlet søknaden hans om bygging av garasje. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no