Innsendt
Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland(midt på bildet) under workshopen på Søgne gamle prestegård onsdag kveld. (Foto: Privat)

Lanserte Styrkedråpen

  Nicolai Prebensen
  21. sept. 2017
  13:36
Av Marianne Laukvik - enhetsleder i enhet for kultur i Søgne kommune

Kvelden ble åpnet med en kort introduksjon av Styrkedråpen. Dette er midler som skal deles ut til lag og foreninger som setter i gang tiltak mot fattigdom. Søknadskriteriene står nå meldt på kommuneportalen og søknadsfristen er 10. november. 

Ida Marie Holmin og Betul Cokluk fra Frivillighet Norge presenterte prosjekter og visjoner som skal gi større rom for frivillighet. 

- Mangfold og inkludering er aktuelle stikkord for den nye måten å arbeide på. Foreldre er nøkkelen til å nå flere medlemmer på tvers av etnisitet og økonomiske forskjeller. Samtidig er det viktig å vite at fenomener som den typisk norske dugnaden kanskje ikke er så logisk for dem som er nye i denne kulturen. For noen er det å gå på tur i skogen og steke pølse på bål veldig eksotisk. Språk kan noen ganger være vanskelig, men i vår stadig mer visuelle verden og sosiale media er det kanskje lettere enn før å kommunisere på tvers av språkbarrierer, sa hun.

Verktøy
Thale Sollie Kvernberg  fra AlleMed lærte deltakerne opp i et verktøy som hjelper organisasjoner å utvikle praktiske tiltak for å få nettopp alle med, uavhengig av økonomi. Dette verktøyet ligger nå hos enhet for kultur på prestegården. Alle lag og foreninger som vil arbeide med AlleMed for å utvikle gode tiltak til søknaden Styrkedråpen kan hente dette der.

Fremmøtet var overraskende lavt, med bare to foreninger representert samt en interessert kommunalsjef Jon Wergeland. Kanskje kulturenheten må arbeide mer for å få alle lag og foreninger med i neste omgang? Eller kanskje lag og foreninger allerede gjør nok for inkludering og mangfold? Da vil kulturenheten gjerne få noen tips om hvordan dette kan gjøres bedre neste gang. 

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no