Kommunestyresalen i Søgne rådhus onsdag.

Plan- og miljøutvalget live

  Nicolai Prebensen
  19. sept. 2017
  23:59
Følg Plan- og miljøutvalgets møte direkte via Søgne kommunes webstreamingstjeneste her på N247 onsdag formiddag.

Møtet onsdag starter onsdag klokken 09.00, men utvalget skal før møtet settes på befaring på Langenes sendingen starter ikke før politikerne er tilbake på rådhuset på Tangvall.

Saker som skal behandles:

09:00 Befaring (kronologisk rekkefølge) i forbindelse med behandling av følgende
saker:
 1. Søknad om dispensasjon – 3 eneboliger med garasjer Søvigneset 32
 2. Detaljregulering av Nodenesveien 25
 • PS 150/17 Godkjenning av protokoll fra møte 30.08.2017
 • PS 151/17 Journalførte delegasjonssaker 22.08.17 - 11.09.17
 • PS 152/17 Førstegangsbehandling - Detaljregulering av Nodenesveien 25 – Plan ID 201610 NY BEHANDLING
 • PS 153/17 Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, tre eneboliger og en frittliggende garasje - GB 16/9 - Søvigneset 32 NY BEHANDLING
 • PS 154/17 Sluttbehandling - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404
 • PS 155/17 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608
 • PS 156/17 Førstegangsbehandling - detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 22/3 m.fl. - Plan ID 201702
 • PS 157/17 Søknad om deling etter jordloven. GB 32/1
 • PS 158/17 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/24 - Liane 63
 • PS 159/17 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av ny bolig på GB 19/1 - Føreidveien 75
 • PS 160/17 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meters beltet - Påbygg / kvist - tilbygg - flytting av bod - GB 13/3 - Langenesveien 352
 • PS 161/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig samt nytt uthus/låve på GB 10/7 - Vognsnes 46
 • PS 162/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2
 • PS 163/17 Søknad om dispensasjon for veranda delvis utenfor byggegrense på GB 23/873 - Høllegata 5B
 • PS 164/17 Søknad om dispensasjon for oppføring av grillbu/uthus på GB 13/28 - Langenesveien 15
 • PS 165/17 Søknad om dispensasjon - basseng og veranda med glassrekkverk - GB 18/456 - Torvmosløyfa 31
 • PS 166/17 Søknad om dispensasjon for diverse utførte tiltak- GB 25/149 og 25/17
 • PS 167/17 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur på GB 19/251 - Daleheia 35
 • PS 168/17 Eventuelt 20.09.2017

Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune skal blant andre saker behandle saken om bygging av 19 nye hytter på Skarpøya i Søgne kommune. (Foto: Planfolket/Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no