Flertallet i formannskapet støttet forslaget fra Jack Andersen (H) om ikke å bevilge ekstra midler til Høllebåten før dokumentasjon fra operatøren foreligger. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Gir ikke ekstra tilskudd til «Høllebåten» uten dokumentasjon

  Jon Aamodt
  13. sept. 2017
  11:15
I formannskapet onsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag om å bevilge 100.000 kroner i ekstra tilskudd for at Høllen Båtruter skal opprettholde rutetilbudet til Borøya og Ny-Hellsund også i helgene ut 2017.

Forslaget ble fremmet da formannskapet behandlet en sak om å gi administrasjonen fullmakt til å gå i dialog med AKT om fremtidig rutetilbud i Søgne-skjærgården.

Vil ha dokumentasjon
Jack Andersen (H) var ikke imot å gi ekstra støtte til driften av rutebåten, men ønsket ikke å bevilge midler før det foreligger dokumentasjon om kostnader og hvilket tilbud Høllen Båtruter kan levere for dette beløpet.

Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte om gjeldende avtale og mente det er et avtalebrudd dersom selskapet ikke leverer et rutetilbud også i helgene ettersom dette er en del av grunnlaget for det tilskuddet som allerede utbetales fra kommunen.

- Høllen Båtruter er flinke til å kjøre båt, men kanskje ikke like gode på å få fram dokumentasjon på regnskapet, sa Knut Henriksen (Ap) i en kommentar til forslaget som var fremsatt.

Egel Terkelsen (FrP) støttet Andersen i at det må foreligge dokumentasjon før nye midler kan bevilges. Han stilte også spørmål om hva som skal skje i helgene etter nyttår og fram til sommersesongen starter igjen.

- Skal vi bevilge ekstra midler igjen for å dekke dette også, spurte Terkelsen.

Skeptisk
Også Høyres representant Helge Reisvoll var skeptisk til å bevilge 100.000 kroner uten at det foreligger noen spesifikasjoner på hvilket tilbud man får tilbake og hva disse midlene egentlig skal dekke.

Andersen fremmet deretter et motforslag til Arbeiderpartiets tilleggsforslag. Dette gikk ut på at «Formannskapet ønsker dokumentasjon på selskapets stilling og økonomi før det bevilges ytterligere midler».

Han argumenterte videre med at dersom selskapet kan fremlegge ønsket dokumentasjon raskt nok, kan formannskapet behandlet saken på nytt i ekstraordinært møte for neste kommunestyre og dermed hindre ytterligere forsinkelser i prosessen.

- Jo fortere vi får dokumentasjon, jo fortere kan vi bevilge penger, sa Andersen.

Vedtak
Rådmannens innstilling om å gi administrasjonen fullmakt til å gå i dialog med AKT om innretningen av et nytt anbud ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble forslaget fra Arbeiderpartiet om å bevilge 100.000 kroner i ekstra støtte satt opp mot Høyres forslag om å avvente å bevilge ekstra midler til det foreligger nødvendig dokumentasjon fra selskapet.

Ved votering ble Høyres forslag vedtatt med fem stemmer (Venstre, KrF, FrP og Høyres to stemmer), mot fire stemmer (Ap og SV).

Det er usikkert hvilket rutetilbud som vil bli levert i helgene i vinterhalvåret etter de signaler som foreløpig er gitt fra AKT og operatøren "Høllen Båtruter". (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no