Familiedag i Romsviga førstkommende søndag. (Foto: Midt-Agder Friluftsråd)

Familiedag for syvende gang

  Nicolai Prebensen
  12. sept. 2017
  20:49
Søndag 17. september arrangerer flere lag og foreninger i Søgne familiedag i Romsviga i Søgne.

Arrangementet er en markering av de nasjonale kulturminnedagene og det er Naturvernforbundet i Søgne som er hovedarrangør. Samarbeidspartnere er Søgne Kystlag, Romsvigas venner, Søgne Historielag og Midt-Agder Friluftsråd.

«Tradisjonelt og autentisk kystbruk»
I følge Midt-Agder Friluftsråd er Romsviga et tradisjonelt og autentisk kystbruk på Agder og representerer et viktig bidrag til vår kystkulturhistorie. Gårdsanlegget ble fredet i 2003 og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Bygningsmassen består av to bruk som er lokalisert i to lune viker – Romsviga og Lilleviga. Hovedanlegget i Romsviga har fem bygninger rundt et tun og med sjøbod og brygge i vika. 

Våningshuset skal være oppført i ca. 1770. Stabbur, låve og bryggerhus er fra 1800-tallet, stabburet muligens eldre og verksted og sjøbod fra 1900-tallet. Våningshuset i Lilleviga er sannsynligvis fra 1700-tallet, mens uthuset er fra 1900-tallet.

Programmet for søndagen er:
  • Kl. 11: Guidet tur til Romsvig vardehei - møt opp ved porten til Romsviga.
  • Kl. 11.30: Barn blir med motorbåt for å trekke garn og teiner, grilling av fangst. Aktiviteter rundt livet i fjæra. Aktiviteter for barn på land og i fjæra.
  • Kl. 13: Kåseri v/ historiker Bjarne Tresnes Sørensen om lostjenesten. Grupper kan tas med på verkstedet.
  • Kafé med salg av vafler, lapper, kaffe og saft under hele arrangementet.

Det pleier å bli folksomt når familiedagen i Romsviga arrangeres. (Foto: Privat)

Hva som helst kan skje når de unge blir med Søgne Kystlag i båt for å trekke garn. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no