Søgne rådhus onsdag 13. september.

Formannskapet live onsdag

  Nicolai Prebensen
  12. sept. 2017
  22:06
Onsdag morgen klokken 09.00 behandler formannskapsmedlemmene i Søgne kommune en forholdsvis omfattende saksliste. Hele møtet sendes her i sanntid via kommunens streamingstjeneste.

Skulle ikke sendingen starte klokken 09.00 kan en oppdatering av siden være løsningen.

Sakslisten:
 • PS 65/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 07.06.17
 • PS 66/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet20.06.17
 • PS 67/17 Referatsaker formannskapet 13.09.17 - u.off X
 • RS 18/17 Kravskjema - lønnsforhandlinger i Søgne kommune - ***** **********
 • PS 68/17 Referatsaker formannskapet 13.09.17
 • RS 19/17 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag - brev til ordførere
 • RS 20/17 Oppfordring til innmelding i Lokalsamfunnsforeningen
 • RS 21/17 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Varodd AS 25.08.17
 • RS 22/17 Svar på søknad om dispensasjon for fartsbegrensning i sjø i Søgne ifm levering av leppefisk
 • RS 23/17 Protokoller fra generalforsamling - Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS og protokoll fra selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA - mandag 12. juni 2017
 • PS 69/17 HMS-rapportering 2. kvartal 2017
 • PS 70/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien
 • PS 71/17 Årsrapport 2016 Avfall Sør Holding AS
 • PS 72/17 Godkjenning av festeavtale mellom Stiftelsen Langenes arbeidskirke og Søgne kommune
 • PS 73/17 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund
 • PS 74/17 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018- 2021
 • PS 75/17 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2017
 • PS 76/17 Deltakelse i styrevervregisteret
 • PS 77/17 Saksfremlegg - Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
 • PS 78/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030
 • PS 79/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand
 • PS 80/17 Eventuelt formannskapet 13.09.17
Sist oppdatert 13.09.2017 klokken 09:00 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no