Christian Eikeland og Gisle Meininger Saudland (begge FrP) langs Hølleveien fredag ettermiddag. Arbeidsgruppa i fylkeskommunen har satt 1. prioritet på Hølleveien i kommende budsjett, sier de to. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Nå skal Hølleveien landes

  Nicolai Prebensen
  08. sept. 2017
  18:18
- Det er kjempegledelig å kunne fortelle at Hølleveien er vinneren på fylkeskommunens arbeidsgruppes prioriteringsliste til vei i handlingsplanen for de kommende årene. Det betyr at de fire millionene som nå er bevilget til utredning og planlegging hos Statens vegvesen ikke blir stående alene lenge.

Dette sier leder av Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM) i Vest-Agder, og stortingskandidat for FrP, Gisle Meininger Saudland og fylkes- og lokalpolitiker Christian Eikeland (FrP) til N247 fredag ettermiddag.

Sluttbehandling
- Det er ikke satt noe beløp foreløpig og saken skal endelig behandles i SAM-utvalget 27. september og i fylkestinget i slutten av oktober, sier Saudland og Eikeland. Begge er storfornøyde med at en lenge etterlengtet veiutbygging nå ser ut til å bli realisert.

Christian Eikeland forteller om et stort arbeide fra Fremskrittspartiet i denne saken, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har personlig involvert seg i problemene rundt Hølleveien etter at han var på befaring 26. juli. Der møtte han beboere som har Hølleveien som nærmeste nabo og fikk erfare trafikken langs veien.


Gisle Meininger Sauland tør ikke spå når spaden blir satt i jorda, men Eikeland summerer opp den kommende saksgangen slik:

Artikkelen fortsetter under bildet.
Statsråd Ketil Solvik-Olsen var sist sommer på befaring på den sterkt trafikkerte Hølleveien og ga råd til beboere som bor langs fylkesveien.. Fra venstre: Siv Anita Eftestad, Merethe Svendsen, Ole Eftestad, Christian Eikeland (FrP) og statsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP). (Foto: Nicolai Prebensen)

2019
- Dersom reguleringsarbeidet går bra og det ikke kommer innsigelser fra fylket, samt at kommunen gjennomfører et raskt reguleringsarbeid skal pengene bevilges i 2019. Det betyr at spaden kan settes i jorda samme år, sier Eikeland.

Statens vegvesen har saken til utredning og straks den er ferdig kan planlegging og reguleringsarbeid starte opp.

Involvert samferdselsminister
- Dette er en sak jeg er svært fornøyd med at endelig ser ut til å få sin løsning. Jeg har jobbet politisk med dette i mange år, og det var ikke fritt for at jeg er lettet nå, sier Christian Eikeland som tror involveringen til samferdselsminister Solvik-Olsen kan ha hjulpet på.

- Det er samferdselsdepartementet som bevilger penger til vei, og Fremskrittspartiet har prioritert dette sterkt de fire siste årene. Bare i år brukes det rundt 550 millioner kroner på fylkesveier i Vest-Agder og det er trafikksikkerhet det er satt fokus på. Hølleveien har 12000 passeringer hver dag og når veien er så usikker at skolebarn må ta drosje 100 meter, var det på tide at det var Hølleveiens tur, avslutter Saudland og Eikeland.

Stortingskandidat har ved flere anledninger vært på befaring på Hølleveien. Her sammen med varaordfører Egel Terkelsen (FrP) sommeren 2016. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no