Panelet i Tinntjønnhallen fredag bestod av Kristin Soltveit Upsal (Ap), Christian Eikeland (FrP), Yngvar Monstad (MDG), Sigrunn Sæther (KrF) og Jacob Handegard (V). (Foto: Jon Aamodt)

Helt konge i Tinntjønnhallen

  Jon Aamodt
  08. sept. 2017
  17:21
Debattleder Endre Try Stousland fra 10. trinn hadde god kontroll på debattantene da elevrådet ved Tinntjønn skole fredag ettermiddag arrangerte paneldebatt med lokale politikere foran det kommende stortingsvalget.

Invitasjon var sendt alle lokale partier og de som stilte i panelet i Tinntjønnhallen var Jocob Handegard (V), Sigrunn Sæther (KrF), Yngvar Monstad (MDG), Christian Eikeland (FrP) og Kristin Soltveit Upsal (Ap). 

- Motorvei til månen
Elevene hadde på forhånd klargjort spørsmål til politikerne og etter en kort presentasjonsrunde hvor alle partiene var utrolig opptatt av dyrevelferd ble kandidatene utfordret av debattlederen på flere aktuelle felt.

Første runde handlet om partienes holdning til «Grønt skifte». Neste tema var veibygging hvor KrFs representant i panelet prøvde å gi partiets lokale stortingsrepresentant æren for firefelts motorvei fra Lyngdal til Stavanger, en konklusjon FrPs Christian Eikeland ikke var helt komfortabel med.

Yngvar Monstad (MDG) så ikke bort fra at FrP ville ha bygget firefeltsvei til månen, mens han selv vil prioritere utslippsfrie kjøretøy før bygging av nye veier.

- FrP lover og lover, men har de råd til alt, spurte Kristin Soltveit Upsal.

- Dårligere resultat uten lekser
- Helt konge, var debattlederens kommentar før han satte igang neste tema som var skole og leksefri.

Monstad som selv er lærer hadde heller dårlig erfaring med leksefri skole og mente det fører til dårligere resultat for elevene. FrP har tidligere forslått en prøveordning med lesksefri i Søgne uten å få gehør for dette. 

- Helt konge, hva mener dere om en time ekstra gym i uka, og hvor mye av statsbudsjettet må brukes for å gjøre skolen enda bedre, spurte debattlederen.

Siste del av debatten dreide seg om kommunesammenslåing og flyktningekrise.

Handegard fra Venstre var mer opptatt av hvilke tjenester en kommune kan levere enn hvor de administrative grensene går, mens Monstad valgte å følge velgernes råd. 

De største ulikhetene i partienes program kom til syne i innvandringsdebatten. FrPs ønske er å styrke hjelpetiltak i nærområdet til konfliktfylte regioner, mens MDG er klar til å øke innvandringen. De øvrige i panelet gav uttrykk for et noe mer nyansert syn på spørsmålet, men understreket sterkt behovet for en god integreringspolitikk for flyktninger som er kommet til landet.

Og gjennomføring av debatten fra elevrådets side var selvsagt, helt konge.

Etter debatten ble det hold skolevalg. Her er resultatene av valget ved Tinntjønn skole 2017.

Parti Antall stemmer % av stemmene
FrP 93 57
MDG 19 12
Ap 17 10
Venstre 14 9
Høyre 9 6
KrF 5 3
SV 3 2
Sp 1 0,6
Andre 2 1


Debattleder Endre Try Stousland fra 10. trinn hadde full kontroll på debattantene i Tinntjønnhallen fredag. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no