- Her i Borøybukta mener vi i Arbeiderpartiet at området er ferdig utbygget, sa Astrid Hilde under befaringen i Søgne-skjærgården torsdag ettermiddag. På bildet: F.v.: Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet, Jan Erik Tønnesland, Astrid Hilde og Aslaug Bakke, de tre siste Arbeiderpartiet i Songdalen og Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen.)

Vil grunnlovsfeste allemannsretten

  Nicolai Prebensen
  07. sept. 2017
  16:04
Arbeiderpartiet i Kristiansand, Søgne og Songdalen garanterer for at skjærgården ikke blir nedbygd og at folk skal ha tilgang til friområdene i Nye Kristiansand. Partiet mener at den nedbyggingen som har vært er et resultat av Høyre og Frp politikk de siste tiårene.

Formålet med turen var å vise frem eksempler på hvor utbygging har ført til privatisering og hvor folk i følge Arbeiderpartiet har mistet tilgangen til flotte rekreasjonsområder.

Grunnlovsfeste allemannsretten
Av den grunn vil Arbeiderpartiet grunnlovsfeste allemannsretten og sikre tilgangen til strandsonen ved å opprettholde byggeforbudet i 100 metersbeltet.

- I Søgne har vi opp mot 100 dispensasjoner årlig og det tallet skal betydelig ned, sa ordfører Astrid Hilde under en omvisning i Søgne-skjærgården torsdag ettermiddag.

Med på turen var Naturvernforbundet ved Peder Johan Pedersen, generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, Camilla Moseid i Forum for natur og friluftsliv Agder, samt flere representanter for Arbeiderpartiet i Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Turen gikk først til Braneset hvor Hilde påpekte ulovligheter.

- Her har noen tatt seg til rette og bygget for stort. Dette er saker vi jobber med nå, sa hun og påpekte at dette ikke er et sted hvor det ville være naturlig for «vanlige folk» å benytte seg av allemannsretten.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Under båtturen torsdag ettermiddag viste Naturvernforbundets Peder Johan Pedersen frem bilder han hadde tatt i Søgne-skjærgården denne sommeren. (Foto: Nicolai Prebensen).

Turen med MF «Høllen» gikk så videre til Olavsundet hvor følget gikk kyststien fra «Sundet» til Verftet på Kapelløya.

- Kyststien er et flott eksempel på hvordan det blir når det offentlige har lagt til rette for alle. Her kan folk telte i Olavsundet og ta turen til Verftet for å spise, eller bare kjøpe seg en is, sa hun.

Deretter gikk båtturen videre til Borøybukta.

- Ferdig utbygd
- Her er Arbeiderpartiet av den oppfatning at området er ferdig utbygd. Vi kommer til å si nei til de aller fleste dispensasjonssøknader og vil ikke åpne opp for nye utbygginger slik Frp vil. Vi må ha en plan for skjærgården og det må bli stopp på at en dispensasjon fører til den neste, slik utviklingen har blitt i Søgne, sa hun.

- Men er ikke dette demokrati? Disse byggesakene er vedtatt av politikere som er valgt av innbyggerne.

- Jo, men derfor er det så viktig at vi kommer til makta slik at allemannsretten kommer til sin rett. Vi skal verne om kysten og almenhetens interesser, svarte hun.

Også gruppeleder i Kristiansand Arbeiderparti, Mette Gundersen støttet Hildes syn på saken.

- I Kristiansand har det også vært gitt mange dispensasjoner, men med Arbeiderpartiet ved roret skal vi sørge for at allemannsretten langs kysten i Kristiansand og Søgne opprettholdes, sa hun.

- Kun boligbygging
Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet har drevet en utstrakt kamp mot utbygging i strandsonen og forteller at hans bakgrunn for kampen er å sikre kommende generasjoner tilgang til kysten.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Gruppeleder i Kristiansand Arbeiderparti, Mette Gundersen tar en «selfie» med Songdalens varaordfører Jan Erik Tønnesland og ordfører i Søgne, Astrid Hilde på Kapelløya under båtturen torsdag ettermiddag.. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Jeg er bestemt på at all hyttebygging må stanses. Vi må kunne gi de neste generasjonene med politikere anledning til å gi tillatelser til bygging langs kysten. Vi må også gi de som kommer etter oss mulighet til å få de samme opplevelsene som vi har nå. Slipper vi alt nå vil allemannsretten forsvinne ut i ingenting. All bygging må tilpasses naturen og mitt spørsmål i alle disse byggesakene her i Søgne er om reguleringsplanene tillater det som foregår, sa han.

Pedersen hadde med seg fotografier at ny-sprengte tomter i skjærgården. På spørsmål fra N247 om han hadde bilder av de samme stedene når byggingen var ferdigstilt, og tomten var ferdig opparbeidet, var svaret negativt.
Sist oppdatert 07.09.2017 klokken 16:23 av Jon Aamodt

- På Braneset har noen bygget for stort og det er en sak vi jobber med i kommunen nå. (Foto: Nicolai Prebensen)

Ordfører Astrid Hilde forteller følget om resultatet av en offentlig tilretteleggelse av området på Kapelløya i Ny-Hellesund. Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv følger nøye med. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no