Arealenheten med kommunalsjef Torkjell Tofte i spissen inviterer til gratis frokostmøte på rådhuset i Søgne 26. november. (Foto: Nicolai Prebensen)

«Teknisk avdeling» inviterer til åpent frokostmøte

  Nicolai Prebensen
  06. sept. 2017
  12:08
Saken ble først publisert på Søgne kommunes hjemmeside.

Arealenheten med kommunalsjef Torkjell Tofte i spissen inviterer entreprenører, byggmestre og ansvarlige søkere til gratis frokostmøte den 26. september klokken 09.00 til 10.30.

Hva er bra og hva kan vi forbedre?
Søgne kommune ønsker å sette fokus på hvordan vi sammen med dere kan løse plan og byggesaker på en rask og smidig måte. Plan- og bygningsloven med forskrifter er i stadig endring, noe som tidvis innebærer utfordringer. Vi som jobber i arealenheten har et ønske om å være med å bidra til en mest mulig effektiv og forutsigbar saksbehandling. Erfaring viser at det kan være mange utfordringer som kan stå i veien for de gode løsningene, og noen ganger går ikke sakene så smidig som vi skulle ønske.

Målet
Målet med dette møtet er først og fremst å ha en hyggelig, uformell prat, men vi ønsker også å få tilbakemeldinger fra dere som er i bransjen på om det er ting dere føler vi kan forbedre. Vi er selvsagt også åpen for å høre hva som fungerer bra.

Tilbakemelding
Vi ønsker også en tilbakemelding fra dere på om det vil være ønskelig med slike treffpunkter jevnlig, evt. hvor ofte. Dersom dette er ønskelig tar vi gjerne imot tips til temaer som kan tas opp på fremtidige møter/treffpunkter.

Godt samarbeid
Er det ting i søknadsprosessen som kan gjøre det lettere, med tanke på å redusere arbeidsmengden for søkere og saksbehandlere. For å opprettholde en effektiv saksbehandling er det nødvendig med godt samarbeid mellom kommune og aktører som tilbyr slike tjenester. Dette ønsker vi å styrke gjennom en forhåpentligvis innholdsrik og nyttig frokost, skriver kommunen på hjemmesiden.

Program:
  • Tid og sted: Tirsdag 26. september kl. 09.00 - 10.30 Kantinen i Søgne rådhus
  • Innlegg fra Torkjell Tofte kommunalsjef teknisk sektor
  • Innlegg fra Glenn O Austegard enhetsleder arealenheten
  • Det vil bli servert enkel frokost og kaffe.
  • Påmelding
  • Påmelding med antallet som kommer fra deres firma bes sendt innen tirsdag 19. september til Jan Thorsen eller telefon 979 90 341. Frokostmøtet er gratis for deltakerne, men vi ønsker påmelding, for å kunne beregne mat og kaffe.
Sist oppdatert 06.09.2017 klokken 12:13 av Nicolai Prebensen

Glenn Oskar Austegard kommer sikkert også. Han er Enhetsleder i Arealenheten. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no