Bjørn Erland fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker velkommen til tre ordfører og egne medlemmer på Mjåvann industriområde. (Foto: Jon Aamodt)

Milliardområdet Mjåvann

  Jon Aamodt
  05. sept. 2017
  22:44
- For første gang har vi med alle tre ordførerne i kommunene som skal bli Nye Kristiansand i fri dressur, innledet Bjørn Erland fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen da 70 medlemsbedrifter var samlet på Mjåvann industriområde tirsdag kveld.

Foreningen ønsket å få større fokus på det regionalt viktige industriområdet som mange kanskje bare passerer på E39.  Møtet var lagt til Brandsdal Groups nybygg helt på toppen av Mjåvann, eller «I hjertet av (Nye) Kristiansand» som ordfører Harald Furre betegnende omtalte området som.

Investert en milliard
Andre Kjetså som representerer Mjåvann industriområde orienterte om områdets tilblivelse fra et heller frynsete rykte til et moderne rendyrket industriområde hvor det de ti siste årene er investert over en milliard kroner i infrastruktur og bygninger.

- Vi ønsker at Mjåvann skal være et industriområde uten posehandel. Den kan Sørlandsparken ta seg av, sa Kjetså.

Han fortalte videre om stor interesse fra flere industribedrifter som fortrenges fra eldre industriområder i Kristiansand og nevnte spesielt områder på Lund og Silokaia. 

1300 dekar, 1.200-1.500 arbeidsplasser og en årsdøgntrafikk på 6000 kjøretøy var noen nøkkeltall som Kjetså presenterte. Han fortalte også at det nå vurderes å åpne et nytt trinn tre innenfor Mjåvann, men sier at veistrekning må på plass før dette kan realiseres. Han håper også å få aksept for avkjøring fra nye E39, direkte inn til Mjåvann.

- Dette har beveget seg fra «helt umulig» til «kanskje». Vi regner med å ha klar en pris for veien før jul, og da har vi noe å forholde oss til, fortsatte Kjetså.

Åpner for Vågsbygdskogen
Han hadde flere gode argumenter i ermet og nevnte spesielt muligheten for et større parkeringsareal som vil være nødvendig for å få fullgod tilgang til friområdene utover mot Vågsbygd. Et område som flere mener kan bli et kanonflott område med turløyper. Kjetså gav mye ros til både Songdalen kommune og til Næringsforeningen og avsluttet sitt innlegg med at han er spent på om den nye storkommunen følger opp på samme måte.

Styreleder i Brandsdal Group Vidar Meum fortalte stolt om nye flotte bygg på toppen av Mjåvann, og gruppens utvikling fra starten i 1997 fram til idag, hvor Netthandelen som kanskje er det de fleste forbinder med bedriften med, bare utgjør 15-20 prosent av omsetningen. 

Nærmer seg milliardomsetning
Gruppen består i dag av 12 ulike selskap hvorav 10 står for ulike salgsaktiviteter. Med en omsetning i 2016 på 700 millioner og en årlig vekst på mellom 10 og 20 prosent, nærmer det seg raskt milliardomsetning for Brandsdal. 

Grønt lys på rådhuset
- Når du kommer til Songdalen kommune og sier «næring», så lyser det grønt, sa Bjørn Erland i sin introduksjon av ordfører Johnny Greibesland.

Greibesland fortalte om et industriområde som har hatt et enormt oppsving etter at nye eiere kom inn i bildet tidlig på 2000-tallet.

- Det er eiere som er veldig ryddige og veldig fleksible, sa ordføreren som også roste Kristiansand og Søgne for at de støtter opp om Mjåvann som et område å satse på i fremtiden.

Bedre enn valgkamp
- Dette her er jo vel så hyggelig som å gå på husbesøk, innledet Kristiansands ordfører Harald Furre etter at Erland bemerket det positive i at alle tre ordførerne prioriterte dagens møte i disse valgkamptider,

Han omtalte Mjåvann som hjertet i den nye kommunen og sa han var glad for at dette området finnes. Furre sa også at tyngdepunktet vil forskyves vestover med den nye storkommunen og det felles bo- og arbeidsmarkedet dette innebærer.

Furre viste også til helt ferske tall som viser at Kristiansand er størst i Norge på eksport regnet per innbygger. Han refererte også til Kristiansands internasjonale satsing med etablering av enheten KRS/BIZ som skal være med å tilrettelegge for næringslivet og ha tett forbindelse til blant annet Næringsforeningen og UiA. Furre nevnte også flere av de områder det skal satset på i fremtiden. Helsebyen Eg, universitetsbyen, grûnderskap og handelsdelegasjoner vil være viktige i utviklingen av Nye Kristiansand.

- Bare ett skudd i børsa 
Søgnes ordfører Astrid Hilde hadde fått i oppgave å oppsummere kvelden og gjentok viktigheten av en ny adkomstvei fra E39 til Mjåvann.

- Får vi ikke denne veien nå, får vi den aldri, eller som er sagt her i kveld, «Det er bare ett skudd i børsa», gjentok Hilde.

 I likhet med flere andre fremhevet hun Songdalens positivitet til næringslivet og la til at ordføreren i bygda ikke går av veien for å innkalle til ekstraordinære møter når næringsinteresser står på dagsorden.

Bedriftseier Einar Øgrey Brandsdal og styreleder i Brandsdal Group Vidar Meum gav en omvisning i gruppens nybygg på toppen av Mjåvann industriområde etter møtet tirsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt).

Kristiansands ordfører Harald Furre omtalte Mjåvann industriområde som hjertet i Kristiansand i sitt innlegg tirsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no