Store nye boligområder skal etableres de nærmeste årene og kan være med å opprettholde den høye sysselsettingen inne bygge- og anleggsvirksomheten i Søgne kommune. (Foto: Anders Martinsen)

Håndverkskommunen Søgne og Kommune-NM

  Jon Aamodt
  13. aug. 2017
  16:36
NHO har leget sitt eget Kommune-NM. Her rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Kommune-NM 2017 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2016.

Lokal rangering
K3 kommunene Kristiansand og Songdalen er rangert som de to beste kommunene i Vest-Agder med Søgne på en femte plass i fylket. På landsbasis er Kristiansand på plass nummer 33, Songdalen nummer 68 og Søgne på plass nummer 114.

Kristiansand havner et stykke ned på lista på punktet arbeidsmarked, men på de øvrige punkter ligger kommunen høyt oppe. Det er særlig kompetanse og kommunal økonomi som vurderes å være blant de beste i landet. Songdalen scorer høyt på området demografi, mens næringsliv og arbeidsmarked ikke vurderes å være blant de beste. Søgne får best plassering i kategoriene kommunaløkonomi og næringsliv på denne oversikten.

Arbeidsplasser
I studien er det også sett på hvordan fordelingen av arbeidsplasser er i hver kommune. Kristiansand har flest ansatte innen helse- og sosialtjenester med hele 22,1% av sysselsettingen. Varehandel med 13,9% og industri med 11,1% følger på de neste plassene. Totalt antall sysselsatte i kommunen er 49102.

Blant Songdalens 2750 sysselsatte finner vi flest innenfor helse- og sosialtjenester med 16,8% og transport med 16,2%.  Søgne skiller seg fra flere andre kommuner med hele 20,4% av de 3354 sysselsatte innen bygge- og anleggsvirksomhet. Helse- og sosialtjenester er også her høyest med 20,9% og 15,7% er sysselsatt innen varehandel.

Endringer
Siden 2011 har Songdalen klatret tre plasser på landsoversikten. Det er i første rekke endringer i demografi som resulterer i forbedringen. Kristiansand har i samme periode falt fem plasser på listen, først og fremst grunnet et svakere arbeidsmarked. Søgne har falt hele 41 plasseringer siden 2011. Også her er det svakere arbeidsmarked som er viktigste årsak til endringene. 


Nye boligområder i Songdalen kan være en årsak til endringer i demografi. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Helse- og sosialtjenester er den sektor som sysselsetter flest i Kristiansand, Songdalen og Søgne. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no