Arbeiderpartiet i Søgne ønsker å teste ut førerløse busser i Søgne. (Foto: Gnangarra, Wikimedia Commons CC BY 2.5 AU)

Vil ha selvkjørende shuttle-buss

  Jon Aamodt
  10. aug. 2017
  15:05
Dersom det blir regjeringsskifte etter valget i høst, vil Arbeiderpartiet i Søgne søke om å få til en forsøksordning med selvkjørende shuttle-buss mellom det nye boligfeltet på Kjellandsheia og Tangvall

- Veitrafikkloven slik den er i dag tillater ikke selvkjørende busser, men vi vil søke om å bli med i en forsøksordning hvor det legges til rette for førerløse el-busser, sier ordfører Astrid Hilde (Ap) og leder av lokalpartiet Knut Henriksen til N247 torsdag formiddag.

- Vi kan selvfølgelig søke om dette selv om det ikke blir regjeringsskifte, men Arbeiderpartiet har programfestet en satsing på selvkjørende biler og kollektivtrafikk. Vi forventer derfor at det vil bli lettere å få gehør for en søknad dersom det blir en ny regjering, sier Hilde.

Hun kjenner ikke til at den sittende regjering åpner for tilsvarende løsninger som Arbeiderpartiet her vil prøve ut, men sier at dersom de gjør det vil dette bare være en bonus for miljøet.

Prøves ut i flere land
- Dette er ikke snakk om milliardinvesteringer, Teknologien og kjøretøyene finnes allerede og er under utprøving i flere land. Her er det snakk om å kjøpe inn kanskje tre kjøretøy og tilrettelegge holdeplasser og ladestasjon, sier Henriksen.

Han mener strekningen mellom Tangvall og Kjellandsheia egner seg godt for et slikt forsøk. Her der det lav fartsgrense, det er gang- og sykkelvei langs det meste av ruten og avstanden er akkurat passe. Det er heller ikke for mye trafikk på den aktuelle traseen. 

Vil bedre kollektivtilbudet til vestbygda
- I dag er det veldig dårlig kollektivtilbud til Søgnes vestbygd. Før folk flytter inn i det nye boligområdet ønsker vi å kunne tilby et alternativ til bilen og vi synes det er viktig å komme igang raskt, sier Hilde.

Storbytiltak
Hun sier videre at dette er en av de gode sidene med å bli en del av en ny storkommune.

- Vi ville aldri få midler til slike prosjekter dersom vi fortsetter som en liten selvstendig kommune. Dette er storbytiltak som vi nå kan få del i, sier hun.

Henriksen ser for seg at dette bare er begynnelsen på en ny kollektivsatsing. Han tror at det i fremtiden vil komme tilsvarende shuttle-ruter til flere områder i bygda. 

- Shuttle-bussen skal gå kontinuerlig fram og tilbake hele tiden. Dette kan vi etter hvert utvide til andre områder også. Jeg ser for meg steder som Langenes, Høllen og Vedderheia for å nevne noen. På lenger sikt kan det også bli aktuelt med tilsvarende ruten mellom bydelssentra, for eksempel en rute mellom Tangvall og Nodeland, sier Henriksen.

Miljøvennlig alternativ til bil
- I realiteten er det i dag veldig vanskelig for folk i vestbygda å la bilen stå når barn skal til skole og barnehage og de voksne skal på jobb. Dette vil vi være med på å gjøre noe med. Fremtidens kollektivløsninger må det forskes på og da trengs det forsøksprosjekter. Vi tenker at El-bussen i første rekke skal gå fra holdeplass til holdeplass. I fremtiden kan det tenkes løsninger hvor man kan bestille henting hjemme via en app, sier ordfører Astrid Hilde og legger til at det er viktig å komme igang med forsøk på området veldig raskt.


Lokallagsleder Knut Henriksen og ordfører Astrid Hilde sier at Søgne Arbeiderparti vil søke om utprøving av førerløse el-busser til det nye boligområdet i Kjellandsheia. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no